Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ömrümüz her gün azalıyor

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-03-07 / Hit: 1485

Hasan Feyzi Efendi, Denizli toprağını nurlandıran bir “Allah dostu”dur. Bir gün bu mübarek zata “Bu gece nasıl sabahladınız?” diye sordular.
Başladı ağlamaya!
Soranlar şaşırdı…
“Efendim, iyi misiniz?”
“Ölümü unutmuş, günahı da çok olan bir kimsenin hâli nasıl olur? Ömrümüz azalıyor, günahımız artıyor, akıbet cennet midir, cehennem mi, o da belli değil. Bu hâlde olan bir insan ağlamasın da ne yapsın?” dedi.
? ? ?
Hasan Feyzi Efendi’yi bir gün bir eve çağırdılar. Kalkıp gitti o eve. İçeride, ölmek üzere olan “bir hasta” vardı.
Yakınları:
“Hocam! Hastamıza ‘Kelime-i şehadet'i telkin etseniz, biz bir türlü söyletemedik” dediler.
Mübarek zat yanaştı hastaya.
“Haydi, Allah de!”
Cevap yok...
“Lâ ilâhe illallah de!”
Yine cevap yok...
Israr edince; hasta gözlerini açıp “O kelimeyi diyemiyorum, boşuna uğraşma” dedi.
Ve öldü o haliyle.
Hasan Feyzi Efendi, sordu hastanın yakınlarına:
“Önceki hayatı nasıldı?”
“Her gün şarap içerdi.”
“Namaz kılar mıydı?”
“Hayır.”
“Tövbe eder miydi?”
“Maalesef.”
Mübarek zat, başını eğip “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz!” diye mırıldandı kendi kendine...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı