Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Eza görüyorlardı!

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-09-16 / Hit: 1575

İslamiyet’in ilk yıllarıydı. Müslümanlar, müşriklerden çok eza cefa görüyorlardı. Hazret-i Sa'd da çok eziyet görmüştü. Bu zat, ilk Müslüman olan Sahabilerden birkaçıyla tenha bir yerde namaz kılıyorlardı.

Müşrikler öğrendiler.

O mahale geldiler.

Onlarla alay ettiler.

Aralarında müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan da vardı ve o vakit henüz Müslüman olmamıştı.

***

Bunun üzerine birbirlerine girdiler. Sa'd bin Ebi Vakkas bir deve kemiği buldu.

Onu eline aldı.

Kemik, kalıncaydı.

Birine şiddetle çaldı.

Kâfirin başını yardı.

Bunu gören diğer müşrikler korkarak kaçıştılar. Böylece Hazret-i Sa'd, Allah yolunda ilk kâfir kanı döken sahabi oldu.

***

Hazret-i Sa’d, Müslüman olmadan önce bir rüya görür. Rüyasında zifirî bir karanlığın içindeyken, birdenbire her yanı aydınlatan parlak bir ay doğar. Ay’ın aydınlattığı yolu takip ederken ileride üç kişiyi fark eder.

Zeyd bin Haris

Ali bin Ebi Talip

Hazret-i Ebu Bekir

Onlara yetişip:

“Siz ne zaman buraya geldiniz?” diye sual eder.

Onlar da:

“Şimdi geldik” derler.

Rüyadan uyanır.

Ve üç gün geçer.

Kalbine ateş düşer.

Zira Hazret-i Ebu Bekir gelmiş, kendisine İslamiyet’i anlatmıştır. Gönlünde İslama karşı bir sevgi hasıl olur. Hazret-i Ebu Bekir’le birlikte Peygamberimize gider. Onun huzurunda imanla şereflenir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı