Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Olmaz, 'altın' vermen lâzım!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-01-24 / Hit: 1346

Antakya'da yaşayan büyük velilerden Ahmed bin Âsım Antaki Hazretleri zamanında bir genç, köyünden çıkıp bu velinin dergâhına geldi ve hürmetle talebe olmak istediğini arz etti.
Büyük zat:
“Olur ama bir şartla” buyurdu.
“Şartınız nedir efendim?”
“Altın vermen lâzım!”
Gencin "kırk altın"ı vardı ve evinin elbise dolabında saklıyordu.
Ama boynunu büküp:
“Efendim, bizde ‘altın’ ne arasın” dedi.
“Sende ‘altın’ olduğunu biliyorum.”
“Kaç altınım var peki?”
“Kırk tane.”
“Nerede olduğunu da biliyor musunuz?”
“Tabii, elbise dolabında.”
Diyecek bir şeyi kalmamıştı.
“Peki” dedi mecburen.
Ve koştu köyüne.
O “kırk altın”ı getirip teslim etti. Büyük veli, onlardan “bir altın”ı ayırıp gerisini kendisine iade etti ve:
“Al bunları evlâdım... Ben şaka yapmıştım. Bizim ‘altınla’ ve ‘gümüş’le işimiz yoktur” buyurdu.
Sonra o ‘bir altın’ı gösterip sordu:
“Şu ‘altın’dan haram kokusu geliyor... Nereden aldın bunu?”
Genç, büktü boynunu.
Ve mahçup bir edayla:
“Onu, haksız olarak birinden almıştım” dedi.
Büyük zat;
“Hemen git, bunu sahibine teslim et oğlum... Çünkü üzerinde ‘kul hakkı’ olduğu müddetçe hiç feyz alamazsın!” buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı