Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Falan yıldızdan haber ver

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-09-12 / Hit: 1478

Ali (radıyallahü anh), İslam askeriyle Hariciler'e karşı harbe gidiyordu. Yolda bir kilisenin rahibi Hazret-i Ali’yi sordu. Yanına vardı.

Ve kendisine:

“Ey serdar! Bugün talih yıldızı, sizin mağlup olacağınızı gösteriyor” dedi.

O ise cevaben:

“Ey rahip! Yıldızlara bakıp hüküm söylersin. Öyleyse bana falan yıldızdan haber ver” dedi.

Rahip arz etti ki:

“Onu bilmiyorum.”

Aliyy-ül Mürteza:

“Ey rahip! Gök ilmini bilmiyorsun. Sana, yer ilminden sorayım. Şu ayağını bastığı yerin altında ne vardır bilir misin?” dedi.

Rahip dedi ki:

“Bilmiyorum.”

Hazret-i Ali “Sen bilmiyorsan ben söyleyeyim. Şu şekilde bir kap, kabın içinde şu miktarda akçe var” buyurdu.

***

Rahip şaşırdı ve sual etti ki: “Ey aziz! Bu şekilde keşfetmek sana nereden ve nasıl hasıl oldu?”

Cevabında:

“Resulullah Efendimiz bana ‘Sen bir grup askerle harb edeceksin. Onların askerinden, on kişiden azı kurtulacak. Senin askerindense on kişiden eksik şehit olacak’ buyurdu” dedi.

Rahip hayret etti.

Hatta merak etti.

Ayağı altındaki yeri kazdırdı. Hazret-i Ali’nin buyurduğu gibi bir kap ve içinde tam o miktarda akçeleri görünce, hemen Kelime-i şehadeti söyleyip iman etti.

***

Rivayet edilir ki:

O dört bin harici askerden üç bin dokuz yüz doksan bir adedi öldürülüp, dokuz asker firar etmiştir. İslam askerindense dokuzu şehadet şerbetini içmiştir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı