Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Her zamanki yerden anneciğim"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-12-22 / Hit: 1557

Ahmed Şemseddin Marmaravi hazretleri, 1400’lü yıllarda Manisa'da yaşadı. Kabr-i şerifi de oradadır.
Bir gün sordular bu zata:
“Hocam, tevekkül nedir?”
Cevabında “İnsanlara güvenmemektir. Müslüman; Allah’a güvenir ve her ihtiyacını Ondan ister. Kendi gibi aciz kullardan bir şey beklemez” buyurdu.
? ? ?
Bu zat, küçük çocuğuna tevekkülü öğretmek için “Evlâdım, senin bir şeye ihtiyacın olursa kapat gözlerini ve Allah'tan iste” dedi.
Hanımına da;
“Çocuğun istediği şeyleri, gözlerini açmadan götürüp önüne koy” diye tembih etti.
Artık çocuk, gözlerini kapayıp bir şeyler istiyor, gözlerini açtığında da önünde buluyordu bu şeyleri.
Olacak bu ya...
Bir gün evde kimse yokken acıktı. Yapacağı şey belliydi... Gözlerini yumup yiyecek istedi Rabbinden. Gözlerini açtığında çeşit çeşit yiyecekler gördü önünde... Bu, gayet normaldi ona göre. Her zaman olduğu gibi başladı yemeğe.
Az sonra annesi geldi.
O yiyecekleri görünce çok şaşırdı! Zira evlerinde olmayan hatta o havalide bulunmayan şeylerdi bunlar.
Merak edip sordu:
“Nereden geldi bu yiyecekler?”
Cevap, masumaneydi:
“Her zamanki yerden anneciğim!..”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı