Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bana niçin öyle bakıyorsun?"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-12-17 / Hit: 1213

Alaaddin Ali Esved Karahisari hazretlerinin nurlu kabri, İznik'te Eşrefzade Mahallesi'ndedir. Allah korkusundan ağlardı! Bir gece “bir huri”yi gördü rüyasında.
Hayran hayran baktı.
Huri ona sordu ki:
“Bana niçin bakıyorsun?”
“Yüzünüz çok parlak, bu parlaklığı neye borçlusunuz?”
Huri cevaben;
“Dün gece çok ağladın... Senin gözyaşlarını yüzüme sürdüm de onun için” dedi.
? ? ?
Bir gece bu zatın evine hırsız girdi... Ancak götürecek bir şey bulamadı. Tam eli boş dönüyordu ki içeriden seslendi mübarek zat:
“Bir şey mi aramıştın evlat?”
Hırsız şaşırdı!
Kaçamadı da.
Büyük veli geldi ve “Haydi abdest al ve namaz kıl... O zamana kadar bir şey gelirse onu sana veririm” buyurdu.
Hırsız "peki" dedi.
Ve abdest alıp namaza durdu... O sırada kapı çalındı. Gelen, zengin bir kişiydi... Elindeki “kese”yi büyük veliye verip “Bu, size hediyemdir efendim... Lütfen kabul edin” dedi.
Ve dönüp gitti.
Büyük zat, o keseyi gence verip “İşte kısmetin geldi, al bakalım” buyurdu.
Genç, utanarak onu aldı.
Kesede "yüz altın" vardı.
Ertesi gün koştu dergâha... Tez zamanda “kalp gözü” açılıp katıldı erenler ordusuna.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı