Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Resulullah’ı yıkadım”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-09-08 / Hit: 1567

Emir-ül müminin Ali bin Ebi Talip (radıyallahü anh) anlatıyor: “Resul aleyhisselam vasiyet edip vefatlarında mübarek bedenlerini benim yıkamamı emir buyurdular...

Aradan yıllar geçti.

Dünyadan göçtüler.

O emri ifa ettim.

Ve şereflendim.”

***

Bir gün Hazret-i Ali’ye:

“Yâ Ali! Hafızanızın kuvvetli olmasının sebebi nedir?” dediler.

Onlara baktı.

Cevabında:

“Resulullah’ın mübarek bedenini yıkadım. Gözünün pınarında bir miktar su kalmış gördüm. O suyu dilimle alıp içtim. Bu kuvvetli hafıza, o serçeşmenin bereketindendir” buyurdu.

***

Hazret-i Ali (radıyallahü anh), bir şahsa “Benim haberimi Muaviye’ye niçin götürürsün?” diye sordu.

O şahıs inkâr etti.

“Götürmedim” dedi.

Ali bin Ebi Talip:

“Yemin et” dedi.

O kişi yemin etti.

Hazret-i Ali:

“Eğer yemininde yalancı isen, Allahü teâlâ gözlerini kör etsin!” buyurdu.

Bir hafta doldu.

Gözleri kör oldu.

***

Abdullah bin Abbas (radıyallahü anhüma) şöyle rivayet eder.

Resûl-i kâinat:

“Allahü teâlâ hazretleri, benî İsrail’den, peygamberlerine su-i zanları ve düşmanlıkları sebebiyle yağmuru menetti, yağdırmadı. Bu ümmetten Ali bin Ebi Talip’e düşmanlık ettikleri için de yağmuru meneder, yağdırmaz” buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı