Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Başka tarafa gitmeyiniz!

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-09-07 / Hit: 1448

Sıffin harbine giderken askerler çok susamışlardı.

Su aradılar.

Bulamadılar.

Rastladıkları bir kilisenin rahibi “Falan yerde bir çeşme vardır” dedi. Askerler bulundukları yerden o istikamete doğru gidiyorlardı.

Şâh-ı Merdan:

“Başka yere gitmeyiniz!” dedi.

O sırada bir taş gördü.

Taşı onlara gösterip:

“Bunu kaldırınız!” buyurdu. Bütün askerler o taşı kaldırmaktan âciz olup kaldıramadılar. Aliyy-ül Mürteza o taşı kaldırdı.

Altından su çıktı.

Hoş ve lezzetliydi.

Bütün askerler o sudan içip kandıktan sonra yine o kaynağın üzerine o taşı koyup kapattılar.

Rahip bunu gördü.

Yanlarına geldi.

Hazret-i Ali’ye “Ey aziz! Sen Peygamber misin?” dedi. Ali bin Ebi Talip “Hayır, Peygamberin damadıyım” buyurdu.

Rahip bunu duydu.

Müslüman oldu.

Hazreti Ali sordu:

“Niçin iman ettin?”

Rahip cevaben:

“Biz büyüklerimizden duymuşuz ki bu taşın altındaki suyu, ancak bir Resul veya Resul’ün vârisi çıkarır. Şimdi bu keramet sizden meydana geldi” dedi.

Huzurluydu.

Sevinçliydi.

O günden sonra dünyayı terk edip Ali bin Ebi Talib’in hizmetinde bulundu.

Bir harbe katıldı.

Ve şehit oldu.

Velhasıl Ali bin Ebi Talib’in (radıyallahü anh) güzel ahlakını ve meziyetlerini yazmak ve anlatmak, insan kudretinin dışındadır.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı