Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Başkasına cilve yapın!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-09-06 / Hit: 1460

Rivayet edilir ki: Hazret-i Ali bir gün hilafeti zamanında, beytülmal hazinesine girip fazla miktarda altın ve gümüşleri gördü.

Az yaklaştı.

Ve seslenip:

“Ey kırmızılar ve ey beyazlar! Benden başkasına cilve yapın ki ben sizi, dönüşü olmayan bir talakla boşamışım’ buyurdu.”

***

Kerametleri çoktur.

Biri de şudur:

Mübarek ayağını atının üzengisine basarken, Kur’ân-ı Kerim okumaya başlar, öbür ayağını basıncaya kadar Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını hatmederdi.

***

Hazret-i Fatıma der ki:

“Zifaf gecesiydi.

Bir ses duydum.

Kulak verip dinledim.

Ali yer ile konuşurdu.

Sabahleyin bu hâli Efendimize arz ettim.

Secde-i şükr yaptı.

Ve bana dönüp:

‘Yâ Fatıma! Müjdeler olsun sana ki Allahü teâlâ zevcine saadet ve üstünlük verip yeryüzündeki kulların seçilmişlerinden yaptı’ buyurdu.”

***

Hazret-i Enes bin Malik (radıyallahü anh) şöyle rivayet eder:

“Habîb-i Ekrem Efendimiz ‘Ben ilmin şehriyim. Ali o şehrin kapısıdır. O kapının halkası Muaviye’dir’ buyurdu.”

***

Hazret-i Muaz bin Cebel (radıyallahü anh) şöyle rivayet etmiştir:

“Resul aleyhisselam:

‘Allahü teâlâ bir kavmi günahlarından temizler. Bu seçilmiş kavmin evveli Ali bin Ebi Talip’tir’ buyurdu.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı