Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Öyleyse hak Peygambersin!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-11-01 / Hit: 1310

Resulullah Efendimiz Bedir'den zaferle dönmüş; yetmiş de esir alınmış, ancak esirler hakkında bir vahiy gelmemişti...
Bunun için istişare eylediler.
Ve karar verdiler:
Esirler, fidye karşılığı serbest bırakılacaktı...
Aralarında Resulullah’ın amcası Hazret-i Abbas da vardı...
Efendimiz geldiler.
Ve ona yaklaşıp “Yâ Abbas! Kendin ve oğlun Ukayl için fidye ödemen lâzım” buyurdular.
Hazret-i Abbas;
"Ben müminim... Kureyş, beni zorla Bedir’e getirdi” dedi.
Efendimiz;
"Mümin olduğunu en iyi Allah bilir... Zahirde aleyhimizdesin ve fidye vereceksin” buyurdular.
O zaman dedi ki:
"Benim param yok... Sekiz yüz dirhemim vardı, onu da ganimet olarak siz aldınız." Efendimiz sordu:
"O altınları niçin söylemiyorsun?"
"Hangi altınları?"
"Hani Bedir'e gelirken hanımına verdin de ‘Geri dönemezsem şu kadarı senin, şu kadarı da Fadl, Kusem ve Abdullah’ın’ demiştin ya… İşte o altınları soruyorum.”
Daha da şaşırdı!
Ve hemen sordu ki:
"Yâ Muhammed! O vakit odada ikimizden başka kimse yoktu... Sen bunları nereden biliyorsun?"
"Rabbim bildirdi.”
Hazret-i Abbas “Öyleyse hak Peygambersin" dedi ve Müslüman oldu...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı