Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Sen yine de bir dua et bana!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-09-30 / Hit: 1365

Balıkesir velilerinden Muhyiddin-i Rumi hazretleri, bir günkü sohbetinde “Dua almaya bakın” buyurdu.
Ve şunu anlattı:
“Büyüklerden biri, gençliğinde her gördüğü kimseden dua istermiş... Bir gün bir esnaftan alışveriş yapıp ayrılmış.
Ama unutmuş dua istemeyi.
Üç günlük yol gidince hatırlamış ve dua istemek için geri dönmüş.
Esnaf bu kimseyi görmüş.
Ve çok şaşırmış tabii!
Acaba niçin geri döndü?
Olabilecek birçok şeyler düşünmüşse de çıkamamış işin içinden...
Nihayet sormuş kendisine:
‘Hayrola arkadaş, niçin geri geldin? Malımda bir bozukluk mu var?’
‘Hayır, beğendim malını.’
‘Alışverişte bir hata mı oldu?’
‘Hayır, her şey tamam.’
‘Ee, niye geri döndün öyleyse?’
‘Bir şeyi unuttum da…’
‘Hayırdır, neyi unuttun?’
‘Senden dua istemeyi.’
“Dua mı dedin?”
“Evet, duanı almadım.”
Adam, şaşkın bir hâlde ‘arkadaş, ben cahil bir kimseyim. Benim duamdan ne olur ki?’ demiş.
Büyük zat, ‘Olsun, sen yine de bana bir dua et’ demiş.
Adamcağız ‘peki’ demiş ve açmış ellerini ‘Yâ Rabbî! Her neyse ver bu kulunun muradını’ diye yalvarmış.
O anda açılmış kalp gözü.
Bir duayla kavuşmuş muradına.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı