Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İnsanların en kıymetlisi"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-07-30 / Hit: 1499

Âdem aleyhisselâmın topraktan yapılan bedenine ruh verilince hayat bulup önce Arş-ı âlâya baktı... Orada bir yazı gördü... Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resulullah yazıyordu.
Merak etti.
Ve "Yâ ilâhi! Muhammed kimdir ki ismini kendi isminle yan yana yazmışsın?" diye sordu.
Hak teâlâ "Evlâdından biridir ki Ondan daha kıymetli bir kimse yaratmadım” buyurdu.
Habibullah’ın nuru Onun alnında parlıyordu. Hak teâlâ, meleklere "Âdem’e karşı secde ediniz!" diye emretti...
Bütün melekler secde ettiler.
Beş yüz sene secdede kaldılar...
Başlarını kaldırdıklarında İblis'in secde etmediğini gördüler...
Emre uyduklarına sevinip şükür için bir daha secdeye kapandılar...
Hak teâlâ, İblis’e "Ey mel’un! Sen niçin secde etmedin?” diye sordu.
O da cevap verip;
"Ben ondan hayırlıyım... Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın” dedi.
Gadab-ı ilâhiye düçar oldu!
Huzur-u İlâhiden kovuldu!
Ve Hak teâlâya rica edip "Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver" dedi.
Hak teâlâ mühlet verdi.
İblis bu mühleti aldı...
Ve Hak teâlâya "Senin kullarının yoluna oturacağım... Haramları onlara güzel gösterip yollarından saptıracağım... Halis kulların hariç elimizden kurtulan bir kimse olmaz" dedi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı