Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Seyyid Fehim ilimde derya idi

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-07-22 / Hit: 1386

Seyyid Taha hazretlerinin oğlu Seyyid Ubeydullah, Seyyid Fehim hazretleriyle umreye giderken Mısır’da mola verdiler.
Ve Câmi-ül ezher medresesine gittiler.
Âlimlerde bir telâş vardı...
Bir şey araştırıyorlardı.
Bir kitabı kapatıp öbürünü açıyorlar ama bir türlü bulamıyorlardı aradıklarını... Onlar girince çalışmaya ara verip Seyyid Fehim hazretlerine sordular:
“Siz okumuş musunuz?”
“Biraz meşgul oldum.”
Ona bir kâğıt uzatıp “Mademki ilminiz var, şu meselenin cevabını biliyor musunuz?” dediler. Seyyid Fehim, kâğıdı okuyup “Biliyorum” buyurdu.
Şaşırdılar...
Ve kendisine “Bunun cevabını bulmak için şu anda Câmi-ül ezher, bütün şubeleriyle tatildedir... Reis-ül ulemamız ve yüzlerce âlim, bunu çözmek için seferber olduk. Gece gündüz çalışıyoruz. Henüz bir netice alamadık” dediler.
Seyyid Fehim, cevapladı suali.
Ve geniş izah etti...
Ağızları açık dinlediler.
İlimdeki derinliğini anladılar ve elini öpüp ertesi gün yapılacak toplantıya davet ettiler. Reis-ül ulema ve yüzlerce âlim, ayakta karşıladı kendisini. O gün akşama kadar sualler sorup cevaplarını aldılar.
Sonunda reis ayağa kalkıp;
“Efendi hazretleri! Size minnettarız. Zira bizi büyük bir müşkülâttan kurtardınız. Bendeniz de dâhil bizim bütün ilmimiz, zât-ı âlinizin ilmi yanında denizde damladır. Câmi-ül ezher, size ilelebed medyun-u şükran olacaktır” dedi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı