Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İster istemez âşık oldu ona

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-07-16 / Hit: 1381

Seyyid Fehim hazretleri bir sene Van'a gelmiş, oradan da Edremit denen bir nahiyeye gitmişti. Abdest almak için yürüdü çeşmeye...
O esnada bir genç geldi.
Seyyid Fehim, bir baktı ona.
Gencin hâli değişti birden.
Gayriihtiyari âşık oldu...
Kalbi, bu velinin sevgisiyle doldu.
Meğer Ermeni bir papazın oğluymuş.
Aradan aylar geçti.
Seyyid Fehim, Arvas’tan âni olarak geldi yine bu nahiyeye.
Doğruca çeşme başına gitti.
Az sonra biri gelip “Efendim, beni falan Ermeni genci gönderdi. Sizi görmek istiyor. ‘Git rica et, kabul ederse buraya getir’ dedi. İsterseniz, hemen gidebiliriz” dedi.
Mübarek kabul etti.
Birlikte o eve gittiler.
Ermeni genç bu veliyi görünce çok sevindi.
Ve “Efendim! Öyle zannediyorum ki ecelim çok yakın... Bana dininizi telkin edin lütfen. Zira sizi çok seviyorum... Birkaç ay evvel çeşme başında gördüğümde çok sevmiş ve hakkınızda ‘O hangi dindeyse o din hak dindir’ demiştim” dedi.
Büyük veli memnun oldu.
Şefkatle nazar etti gence.
Sonra imanı telkin etti.
Ve beklenen oldu... Kelime-i şehadet yankılandı odada... Seyyid Fehim, gencin babasına dönüp “Oğlunuz son nefesinde kâmil bir Müslüman oldu. O şimdi sizin değil, bizimdir” buyurdu.
Ve genci alıp defnetti mezarına.
Müslüman mezarlığına...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı