Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Buna, cennetten döşek getirin!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-07-01 / Hit: 1348

Mümin kabre konunca Münker ve Nekir meleklerinin suallerine cevaben “Rabbim Allah, dinim İslâm ve Peygamberim Hazret-i Muhammed'dir” der.
Melekler bunu işitir.
“Doğru söyledin” derler.
İşte bu, Allahü teâlânın “Allah, iman edenlere dünyada ve âhiret hayatında o kararlı sözlerinde sebat ihsan eder” buyurduğu sözün mânâsıdır.
Sonra bir kimse gelir.
Yüzü gayet güzeldir.
Ve güzel kokuludur.
O mümine yanaşır.
Ve “Nimetleri devamlı olan Allahü teâlânın cennetiyle seni müjdelerim” der.
O mümin sevinir.
O kimseye döner.
Ve “Allah sana hayırlı karşılıklar versin, sen kimsin?” diye sorar.
Zira merak etmiştir.
O kimse cevap verip;
“Ben, senin dünyadayken yaptığın iyi amellerinim. Sen Allah'ın emirlerine uyup Onun kullarına iyilik ettiğin için Allahü teâlâ seni bu güzel nimetlerle mükâfatlandırdı” der.
O kimse gider.
Başkası gelir.
Ve “Buna, cennetten döşek getirin ve cennetten kabrine bir kapı açın!” der.
Bir döşek getirilir.
Ve bir kapı açılır.
O mümin sevinir.
Ve “Yâ Rabbî! Kıyamet çabuk kopsa da bir an önce aileme ve çocuklarıma kavuşsam” der.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı