Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Yâ Muhammed! Bir dua et de!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-06-22 / Hit: 1590

Efendimiz (aleyhisselâm) müşriklerin şerrinden Medine'ye hicret edince Mekke'de şiddetli bir kıtlık başladı. İnsanlar kedi köpek yediler.
Çaresizdiler.
Ebu Süfyan’a gidip "Yâ Eba Süfyan! Git, Muhammed-ül emine rica et. Dua etsin de kurtulalım şu âfetten" diye yalvardılar.
Ebu Süfyan koştu.
Resulullahı buldu.
Ve kendisine "Yâ Muhammed! Ne olur, bir dua et de, şu kıtlık belâsı üzerimizden kalksın" diye rica etti.
Efendimiz dua buyurdu.
Hemen yağmur yağdı.
Halk bolluğa kavuştu.
Hâlbuki o müşrikler, etmediklerini bırakmamışlardı kendisine.
***
Peygamber Efendimiz’in Ehl-i beytini sevmek, her Müslümana vaciptir.
Vefat edeceği zaman Cebrail aleyhisselâm geldi ve kendisine çok müjdeler getirdi.
Efendimiz dinledi.
Ama sevinmedi.
Sevinemedi...
Çünki O, ümmetini düşünüyordu...
Cebrail aleyhisselâma "Yâ Cebrail! Bana ümmetim hakkında müjde ver" buyurdu.
Hakk teâlâ, ümmeti hakkında öyle çok müjdeler verdi ki, mübarek kalbi rahatladı.
Sükûnet buldu.
Müsterih oldu.
Azrail aleyhisselâm o zaman mübarek ruhunu almak için müsaade istedi.
Efendimiz izin verdi.
O da ruhunu kabzetti.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı