Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kur’ân-ı azîmüşşan Ali iledir

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-06-05 / Hit: 1338

Ümm-ü Seleme (radıyallahü anha) rivayet eder:
“Habîb-i Ekrem ‘Kur’ân-ı azim-üş-şan, Ali iledir. Ali de Kur’ân-ı azim-üş-şan iledir” buyurdu.
İzahı şöyledir ki Hazret-i Ali, Kur’ân-ı Kerim’in hükmüyle hareket eder. Kur’ân-ı Kerim de onun yol göstericisidir.
? ? ?
Selman-ı Farisi (radıyallahü anh) rivayet eder:
“Resûl-i Ekrem Efendimiz ‘Kıyamet günü arş’ın sağında benim için kırmızı yakuttan bir kürsi konur. Arş’ın solunda İbrahim Halilullah için yakuttan bir kürsi konur. Bir kürsi de Ali için konur ki, beyaz incidendir. Siz, iki Halil’in arasında olan Habibi ne zannediyorsunuz?’ buyurdu.”
Resûl-i Ekrem yine;
“Eğer Ali yaratılmasaydı, dünyada Fatıma’ya münasip kimse bulunmazdı” buyurdu.
? ? ?
Bir gün hazret-i Ali, hazret-i Zübeyr ile gizli konuşuyordu ki Resul-i Ekrem “Yâ Ali! Zübeyr’e sırrını söylersin. Hâlbuki o seninle harp edecektir” buyurdu.
Aradan yıllar geçti.
Deve vakası oldu.
Hazret-i Ali hadîs-i şerifi hatırladı. Hazret-i Zübeyr de muharebeden vazgeçti.
Ve dönüp geri gitti.
Biri, ardından gitti.
Ve onu katledip kılıcını Hazret-i Ali’ye getirdi. Hazret-i Ali kızdı.
Ve çok üzülüp “Zübeyr’in katiline cehennem ateşi müjdeler olsun” buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı