Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ebu Bekir'i imtihan ettim

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-06-04 / Hit: 1431

Cebrail Aleyhisselâm, bir gün Hazret-i Ebu Bekir'in Resulullaha olan sevgisini ölçmek için âmâ şekline girip oturdu onun yolunun üzerine.
Hazret-i Ebu Bekir o gün kıymetli bir elbise giyinip çıktı evden. Sonra bir âmâ gördü ki, bir kenarda oturmuş "Yâ İlâhî! Resulünün aşkı için kim bana bir şey verirse onu aziz eyle" diyordu.
Cübbesini çıkardı.
Ve o âmâya verip "Yine söyle" dedi. Hazret-i Cibril duayı tekrar etti.
O da gömleğini çıkarıp verdi.
Ve "Yine söyle!" dedi.
Hazret-i Cebrail dua etti.
O, pabuçlarını ona verdi.
Ve öylece eve gitti. Cebrail Aleyhisselâm aldığı bu şeyleri götürüp Resulullah Efendimizin önüne koydu.
Efendimiz sordular:
"Bunlar kimindir?"
"Ebu Bekir'in yâ Resulallah!”
"Niçin aldın?"
"Âmâ şekline girip yolunun üzerine oturdum ve senin aşkın için bir şeyler istedim ondan. O da bunları verdi."
Efendimiz, Hazret-i Sıddık’ı çağırıp "Yâ Eba Bekir! Bu giyecekler seninmiş" buyurdu.
O, bunlara baktı.
Ve "Ben bunları bir âmâya vermiştim yâ Resulallah!" dedi.
Buyurdular ki:
"O âmâ dediğin, Cebrail'di yâ Eba Bekir! Bunlar senin.”
Arz etti ki:
"Ben bunları Allah için vermiştim yâ Resulallah! Geri alamam.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı