Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kalas havada kalakaldı!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-05-22 / Hit: 1454

Hacı Bayram-ı Veli hazretleri, Emir Sultan hazretleriyle görüşmeye gitti bir gün. O gün Emir Sultan’ın harabe evi tamir ediliyordu.
Ustalar çalışıyor, koca koca kalasları yukarı taşıyorlardı. Derken bir kalası aşağı düşürdüler. Altta ise çocuklar oynuyordu.
Emir Sultan bunu gördü.
İçinden dua etti.
Kalas, kalakaldı havada. Bir müddet öylece durdu. Sonra yavaşça süzüldü zemine.
Sessizce.
Ve zarar vermeden.
Hacı Bayram-ı Veli “Kerametinizle çocuklar kurtuldu" diye geçirdi içinden.
Emir Sultan;
“Hayır, Rabbimiz kurtardı” buyurdu.
? ? ?
Emir Sultan hazretlerinin bir talebesi şöyle anlatıyor:
“Ben, gençliğimde ne zaman bir velîyi işitsem hemen hizmetine koşar ve bunu büyük kâr sayardım. Çünkü velî zatların bakışları bile devadır diye biliyordum.
Bir gün de Sinan Halife ismini işitip koştum ve ‘Bana dua ediniz’ diye rica ettim.
Sordu bana:
‘Muradın nedir?’
Dedim ki:
‘Nefsimin şerrinden kurtulmak istiyorum.’ ‘Öyleyse Emir Sultan hazretlerinin nurlu kabrinde dua et. Onun himmetiyle muradına kavuşursun’ buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı