Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Yâ Rabbi! Bize bir oğul ver ki!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-05-16 / Hit: 1396

Emir Sultan hazretlerinin babası, Seyyid Ali isminde hâl ehli bir kimse olup herkese yardım etmesiyle meşhurdu o devirde. Her gün ormana gidip odun keser, onları yüklenip köye getirir ve fakirlere dağıtırdı.
Bir gün yine bir yük odunu yüklenip çaldı bir evin kapısını:
“Odun ister misin anne?”
“Sağol evlâdım, bu gecelik var.”
Öbürünü çaldı:
“Odununuz var mı bacı?”
“Var komşu, olmayana verseniz.”
Çok da yorulmuştu.
Çöktü bir gölgeliğe...
O esnada hanımı çıkageldi ve bir sepet hurmayı koydu önüne:
“Talebeniz verdi bunları.”
Seyyid Ali “Niçin kabul ettin hanım? Biliyorsun evimizde hurma var. Bunları fakirlere dağıt” dedi.
O da “peki” dedi.
Ve ev ev dolaştı.
“Hurma ister misiniz kızım?”
“Sağol teyze, hurmamız var.”
Başka kapıyı çaldı:
“Şu hurmayı alır mısınız?”
“Allah razı olsun, bu gecelik var.”
Hiç kimse almadı...
Eve dönüp söyledi beyine.
Seyyid Ali “Yâ Rabbî! Bize hayırlı bir oğul ver ki bir ömür boyu hizmet etsin senin kullarına” diye yalvardı.
Hanımı “âmin!” dedi.
Duası kabul oldu.
Rabbimiz onlara bir oğul ihsan etti ki büyüyünce "Emir Sultan" oldu ve ömür boyu hizmet etti Allah’ın kullarına.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı