Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Mahşer günü size şefaat edecek”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-04-23 / Hit: 1556

Peygamber Efendimiz ve şanlı sahabiler Uhud harbinden dönmüş, Medine’ye giriyorlardı. Kadın ve çocuklar yollara dökülmüş, gazileri karşılıyorlardı. Kebşe Hatun da düşmüştü yollara.
Oğlu Amr şehit olmuştu.
Ama onun derdi başkaydı.
O, Resulullah’ı merak ediyordu.
Ve gördü en nihayet.
Sağ ve selâmetteydi.
Yanına koşup “Yâ Resulallah! Anam, babam, canım sana feda olsun. Seni sağ gördüm ya, başkası dert değil” dedi.
Oğlu Amr’ı sormadı.
Efendimiz ona bakıp “Ey Amr’ın annesi! Sana müjdeler olsun ki oğlun en yüksek mertebeye erişti. Mahşer günü size şefaat edecek” buyurdular.
? ? ?
Bir de Sümeyra Hatun var. Onun da düşündüğü, aynı kişiydi. Yerdeki şehitlere bir göz gezdirip babasını gördü az ileride.
Bir Fatiha okudu.
Seğirtti daha ileri.
Sonra kocasını gördü.
O da şehit olmuştu.
Lâkin derdi bunlar değildi. Onun derdi, Allah’ın Habibiydi. Az ileride iki şehit daha gördü.
Kardeşleriydi bunlar da.
Fatiha okuyup koşturdu.
Nihayet Resulullah’ı gördü uzaktan. Onu sağ görünce unuttu bütün dertlerini.
Sevince garkoldu.
Yanına koşup “Yâ Resulallah! Babam, kocam, kardeşlerim şehit düşmüşlerse de gam değil. Hamdolsun ki seni hayatta buldum. Sana bir şey olsaydı o zaman mahvolurduk” dedi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı