Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İhtiyaçlarını bana bildir"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-04-09 / Hit: 1425

Abdullah bin Ömer'in (radıyallahü anh)canı bir gün balık istemişti.

Kızartıp önüne koydular.
Tam yiyecekti.
Bir fakir geldi.
Henüz bir lokma bile almamıştı ki öylece o fakire verdi.
Hiç yalnız yemezdi.
Mutlaka misafirle yerdi. Misafir yoksa çıkıp ararbulur, onunla sofraya oturur ve birlikte yerdi.
? ? ?
O zamanın zenginlerinden biri Abdullah bin Ömer'e“Her ne ihtiyacın varsa bana bildir"diye mektup yazmıştı.
Mektubu okudu.
Ve cevabında:
"Ben Resulullah Efendimizden işittim.‘Veren elalan elden hayırlıdır’buyurdu. Senden bir isteğim yoktur" diye yazdı.
? ? ?
Abdullah bin Ömer'e bir gün dört bin dirhem para ile kıymetli bir kaftan hediye getirdiler.
Ertesi gün oldu.
Bir dostu, onuhayvanına veresiye yem alırken gördü.
Çok hayret etti.
Evine gitti ve:
"Dün Abdullah’a dört bin dirhem para ile kıymetli bir kaftan hediye gelmemiş miydi?" diye sordu.
Ev halkı:
"Evet gelmişti"dediler.
Bunun üzerine:
"Bugün onu çarşıda gördüm. Hayvanı için veresiye yem alıyordu" diye söyledi.
Ev halkı da:
"Doğrudur. O, dört bin dirhemi fakirlere dağıttı. Kaftanı da aynı gün bir fakire verdi"dediler.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı