Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Onu bana getiriniz!”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-08-13 / Hit: 1628

(Dünden devam)

Şerbetçi kendi kendine:

“Yusuf’un bana bir tembihi vardı. ‘Efendinin yanında beni an’ demişti” dedi. Firavun’a dönüp:

“Zindanda salih bir kimse var. Bu rüyanın tabirini ancak o bilir. İzin verin, gidip Ondan öğreneyim” dedi.

Firavun izin verdi.

O da zindana gitti.

Rüyayı Ona anlattı.

***

Hazret-i Yusuf tabir edip:

“Yedi semiz inek ve yedi yeşil başak, bolluk yıllarıdır. Yedi zayıf inek ve yedi kuru başak da kıtlık yıllarıdır. Bolluk yıllarında biriktirin. Kıtlık yıllarında onları yiyin” buyurdu.

Şerbetçi geri geldi.

Bunu Firavuna nakletti.

Firavun sevinip:

“Onu bana getiriniz!” dedi.

Şerbetçi tekrar gitti.

Bunu Ona bildirdi.

Ama O kabul etmeyip:

“Git efendine sor ki ‘Ellerini kesen o kadınların zoru neydi?’ Benim Rabbim, onların hilelerini elbette bilir” dedi.

Elçi, Firavun’a geldi.

Ve bunu arz eyledi.

Firavun, o kadınları çağırdı.

Hazret-i Yusuf’u onlara sordu.

Kadınlar cevaben:

“Hâşâ! Biz Onun hiçbir kötü hâline şâhit olmadık” dediler.

Züleyha da meclisteydi.

O da söz alıp:

“Ben Onun nefsinden murad almak istemiştim. Ben suçluyum, Ona iftira etmiştim” dedi.

Suçunu itiraf etti.

Firavun bunu işitince:

“Onu bana getirin. Kendisini müşavir edinip işlerimi ona bırakayım” dedi.

(Devamı yarın)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı