Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Beni efendinin yanında an!

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-08-12 / Hit: 1509

(Dünden devam)

İkisi de tabirini istediler.

O ise hemen tabir etmedi.

Onları İslam’a davet etti.

Kendisini tanıttı.

Peygamber olduğunu bildirdi.

Sonra tabire geçti.

***

Şerbetçiye:

“Sen kurtulacaksın” dedi.

Ekmekçiye:

“Seni asacaklar” buyurdu.

Hakikaten şerbetçi kurtuldu.

Ve zindandan çıkarıldı.

Ekmekçi ise asıldı.

Hazret-i Yusuf, şerbetçiye:

“Beni efendinin yanında an!” dedi.

Yani suçsuz olduğumu söyle.

***

Resulullah Efendimiz:

“Kardeşim Yusuf, şerbetçiye, ‘Beni efendinin yanında an’ demeseydi, zindanda beş seneden sonra yedi sene daha kalmayacaktı” buyurdu.

Zaten o da anmadı.

Onun tembihini unuttu.

***

Mısır firavunu, bir rüya gördü.

Çok meraklandı.

Bütün müneccimleri topladı.

Rüya tabircilerini çağırdı.

Rüyasını anlatıp:

“Rüyamda yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi kuru başağın yedi yeşil başağı sarmalayıp galip geldiğini gördüm” dedi.

***

Ve tabirini istedi.

Lâkin cevap veren olmadı.

“Bu, karışık rüyadır” dediler.

Bilemediklerini söylediler.

Mecliste o şerbetçi de vardı.

Hazret-i Yusuf’u hatırladı.

(Devamı yarın)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı