Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Sen hasta değilsin!”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-03-04 / Hit: 1577

Amasya velilerinden Ali Hafız Efendi zamanında Garip Hafız isminde bir zat vardı.
Bu zatla sık sık görüşürdü. Garip Hafız da mübarek bir zattı.
Allah adamıydı.
Bir âdeti vardı.
Adı gibi garipti.
Şöyle ki, ikindi vaktine kadar ziyaretçi kabul etmezdi.
Bir gün Ali Hafız, talebeleriyle Garip Hafız’ın ziyaretine gitti.
Vakit ikindiden önceydi.
Evine vardılar.
Kapıyı çaldılar.
Talebesi çıktı. Ali Hafız “Evladım! Garip Hafız’a geldiğimizi haber ver” dedi.
O talebe:
“Haberi var efendim, sizi bekliyor” dedi.
İçeriye girdiler.
Sohbet ettiler.
Ancak orada bulunanlar konuşulanlardan hiçbir şey anlayamadılar. Zira onlar birbirlerinin derecesine göre konuşuyorlardı.
¥ ¥ ¥
Ali Hafız hazretleri, bir gün nefes darlığından muzdarip halde yatıyordu ki, sevenleri ziyarete geldi.
O hemen ayağa fırlayıp onlarla çok neşeli bir sohbete girdi.
Misafirler gitti.
Hanımı geldi.
Ve hışımla yanına girip “Efendi! Ben senin hasta olduğuna inanmıyorum” dedi.
Ali Efendi de:
“Hanım! Ne yapayım. Onlar gelince, Allahü teâlâ bana bir şevk veriyor, şifa veriyor, sıhhat buluyorum” dedi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı