Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Bu bizim kölemizdi!”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-08-08 / Hit: 1483

(Dünden devam)

Kardeşi vaziyeti gördü.

Öbür kardeşlerine bildirdi.

Hepsi koşup geldiler.

Kervancılara:

“Bu bizim kölemizdi, kaçmış. Bunu size satarız” dediler.

Hazret-i Yusuf’a da:

“Bizi yalanlama, yoksa seni öldürürüz!” dediler.

O da sükût etti.

Hiç konuşmadı.

Kervancıların parası yoktu.

Paralarını mala vermişlerdi.

Birkaç dirhemleri kalmıştı.

Bunları teklif ettiler.

Onlar da razı olup:

“Peki kabul” dediler.

Bu fiyata aldılar.

Yola revan oldular.

Mısır’da pazara çıkardılar.

Çok kimse müşteri oldu.

Fiyatı çok yükseldi.

Yüzünde parlayan nur, görenleri hayran bırakıyordu.

Herkes almak istiyordu.

***

O sırada Mısır firavununun maliye vekili pazara geldi.

Bunlara “Aziz” denirdi.

Hazret-i Yusuf’u gördü.

Güzelliğine hayran kaldı.

Aklı başından gitti.

Çok yüksek fiyata satın aldı.

Ve evine götürdü.

Hanımı Zeliha’ya:

“Buna iyi muamele et. İleride işimize yarar. Belki evlat ediniriz” dedi.

Hazret-i Yusuf o evde rahattı.

Zeliha da gençti.

Ve çok güzeldi.

Aziz’se “innin” idi.

Yani iktidarsızdı.

Çocuğu olmuyordu.

(Devamı yarın)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı