Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

O da insan, biz de insanız

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-02-13 / Hit: 1352

Ali Osman Efendi (rahmetullahi aleyh), insanlara doğru yolu anlatmak için köy köy dolaşırdı.
Bir gün Ladik'e ders vermek için gidiyordu. Yanında bir talebesi de vardı.
Ama ihlası azdı.
Şeytan ona yanaştı.
Kalbine vesvese verdi.
O anda hocası için "Ne yani, o da insan, biz de insanız" gibi fasit bir düşünce geldi.
Orası bir ormanlıktı.
Âniden bir kurt çıktı.
Bu zata doğru geldi.
Tam önünde durdu.
Ve iki ön ayaklarını havaya kaldırıp arka iki ayağı üzerinde saygılı bir şekilde oturdu. Ali Osman Efendi o talebeye dönüp "Dağdaki hayvanlar anladı da bazıları hâlâ anlayamadı" buyurdu.
Talebe utandı.
Mahcup oldu.
Ve öyle düşündüğüne çok pişman olup tövbe istiğfar etti.
? ? ?
Dinî vecibeleri yerine getirmenin yasak olduğu bir dönemdi. Ali Osman Efendi, Gümüşçakır köyünde sohbet ediyordu.
Jandarma öğrendi.
Acele o köye geldi.
Ve bu zatı tutuklayıp Samsun cezaevine gönderdiler.
Ve bir hücreye koydular.
Hücrede namaz kılıyordu.
Bunu gördüler.
Su vermediler.
Hani abdest alamasın, namaz da kılmasın diye. Mahkemede savcı, bu mübarek zata akla gelmedik hakaretlerde bulundu. Fakat ertesi gün kalp krizinden öldü.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı