Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Muvaffakuddin Halebî

Vehbi Tülek

Tarih: 2014-02-04 / Hit: 1510

Muvaffakuddin Halebî hazretleri, Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 818 (m. 1416)’da Halep’­te doğdu. İlk tahsiline babasının yanında baş­ladı. Daha sonra İbn-i Hacer Askalânî ve diğer büyük âlimlerden Hadis ve Şafii fıkhı okudu. Üstün zekâsı ve güzel ahlakı sebebiyle hocası İbn-i Hacer’in takdirini kazandı. 884 (m. 1480) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:
Namazda huşû ve hudû, bütün azaların hareketsiz kalıp tevazu halinde bulunması ve kalbin de Allahü teâlâdan korku üzere olması demektir. Allahü teâlâ, Mü’minûn sûresi başında; “Muhakkak ki, müminler kurtuluşa erdiler. O müminler ki, namazlarında huşû (tevâzu ve korku) sâhipleridir” buyurmaktadır. Hadîs-i şerifte; “Kalbin hazır olmadığı namaza Allahü teâlâ bakmaz” buyuruldu. Yine Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “En büyük hırsız, kendi namazından çalan kimsedir” buyurdu. “Yâ Resûlallah! Bir kimse, kendi namazından nasıl çalar” diye sordular. “Namazın rükûunu ve secdelerini tamam yapmamakla” buyurdu. Bir defa da; “Rükûda ve secdelerde, belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını, Allahü teâlâ kabul etmez.” buyurdular. Peygamberimiz bir kimseyi namaz kılarken, rükûunu ve secdelerini tamam yapmadığını görüp; “Sen namazlarını böyle kıldığın için, Muhammed’in (aleyhisselâtü vesselâm) dîninden başka bir dinde olarak ölmekten korkmuyor musun?” buyurdu. Yine; “Sizlerden biriniz, namaz kılarken, rükûdan sonra tamam kalkıp, dik durmadıkça ve ayakta, her uzuv yerine yerleşip durmadıkça, namazı tamam olmaz” buyurdu. Bir kere de; “İki secde arasında dik oturmadıkça, namazınız tamam olmaz” buyurdu.
Bir gün Peygamberimiz birini namaz kılarken, rükûdan kalkınca dikilip durmadığını ve iki secde arasında oturmadığını görüp; “Eğer namazlarını böyle kılarak ölürsen, kıyâmet günü sana, benim ümmetimden demezler” buyurdu. Bir kere de; “Altmış sene, bütün namazlarını kılıp da, hiçbir namazı kabûl olmayan kimse, rükû ve secdelerini tamam yapmayan kimsedir” buyurdu.
Zeyd ibni Vehb, birini namaz kılarken rükû ve secdelerini tamam yapmadığını gördü. Yanına çağırıp; “Ne kadar zamandır böyle namaz kılıyorsun?” dedi. “Kırk senedir” deyince; “Sen kırk senedir namaz kılmamışsın. Ölürsen, Muhammed aleyhisselamın dini olan İslamiyet üzere ölmezsin” dedi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Muhtaç olanlara yardım edebilirsin"

“Bir adam, babama seksen altın emanet edip,cihâda gitti. O günlerdeMedine’de kıtlık oldu..."   Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’d...

Helâlin hesabı haramın ise azabı vardır!..

Hazreti Ali buyurdu ki:“Dünyânın helâli hakkında hesap, haramı hakkında azapvardır.”   Behâüddîn bin Şeyh Lütfullah hazretleri Hacı Bayram-ı Velî hazretleri...

Eshâb-ı kiramın en üstünleri hakkında...

Hulefâ-i râşidîn hak üzere idiler. Eshâb-ı kiram, muhikk, mümin, ihlâslı ve sâdık idiler...   Ebû Sa’îd İsmâil Bûşencî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimid...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı