Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ebu Salih el-Müezzin

Vehbi Tülek

Tarih: 2014-02-03 / Hit: 1415

Ebu Salih el-Müezzin hazretleri hadis hafızı, yani yüz binden fazla hadis-i şerifi ravileriyle birlikte ezbere bilen âlimlerdendir. 388’de (m. 998) İran’da Nişâbur’da doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra İsfahan, Bağdat, Şam, Mekke gibi ilim merkezlerinde büyük âlim­lerden hadis öğrendi. Ayrıca Ebû Ali Dekkâk’tan tasavvuf terbiyesi aldı. Nîşâbur’da 470’te (m. 1078) ve­fat etti. Namazın ehemmiyeti ile ilgili naklettiği bazı hadis-i şerifler:
Abdullah bin Ömer (radıyallahü anh) Resûlullah Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Kim namaza devam ederse onun için namaz Kıyamet Gününde kurtuluş, burhan ve nur olur. Kim de devam etmez ise onun ne kurtuluşu, ne burhanı ve ne de nuru olur. Kıyamet Günü de Karun, Firavun, Hâmân ve Ubey bin Halef ile beraber olur.”
Ebu Katâde (radıyallahü anh) Resûlullah Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Allahü teala şöyle buyurdu: Ben kullarıma beş vakit namazı farz kıldım ve kendi katımda da şu sözü verdim ki kim bu beş vakit namazı vaktine riayet ederek kılarsa onu cennete koyarım. Kim de buna riayet etmez ise benim katımda onun için bir söz yoktur.”
Ebu Hureyre (radıyallahü anh) Resûlullah Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Ne dersiniz. Sizin birinizin kapısında bir nehir olsa da ondan her gün beş defa yıkansa onun kirinden bir şey kalır mı?” Oradakiler; “Hayır, onun kirinden bir şey kalmaz” dediler. Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: “İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah onlarla hataları yok edip siler.”
Amr bin Said anlatır: “Osman (radıyallahü anh)’ın yanında idim. Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi: Resûlullah Efendimizi şöyle derken işittim: (Hiçbir Müslüman kişi yoktur ki ona farz namazın vakti gelir de namazın abdestini, huşuunu, rükusunu güzelce yapsın da, namazdan önceki büyük günah işlemediği haldeki diğer günahlarını örtmesin . Bu durum her zaman için de böyledir.)”
Osman bin Affan (radıyallahü anh) Resûlullah Efendimizden şöyle rivayet etmiştir: “Kim cemaatle yatsı namazını kılarsa, sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de cemaatle sabah namazını kılarsa sanki gecenin tümünü ihya etmiş gibidir.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Muhtaç olanlara yardım edebilirsin"

“Bir adam, babama seksen altın emanet edip,cihâda gitti. O günlerdeMedine’de kıtlık oldu..."   Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’d...

Helâlin hesabı haramın ise azabı vardır!..

Hazreti Ali buyurdu ki:“Dünyânın helâli hakkında hesap, haramı hakkında azapvardır.”   Behâüddîn bin Şeyh Lütfullah hazretleri Hacı Bayram-ı Velî hazretleri...

Eshâb-ı kiramın en üstünleri hakkında...

Hulefâ-i râşidîn hak üzere idiler. Eshâb-ı kiram, muhikk, mümin, ihlâslı ve sâdık idiler...   Ebû Sa’îd İsmâil Bûşencî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimid...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı