Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Seâdet-i Ebediyye

Fahrettin Tacar

Tarih: 2019-05-10 / Hit: 225

 

SOHBET.................................... SEÂDETİ EBEDİYYE
Türkiye Takvimi - 10 Mayıs 2019

Tam İlmihâl Seâdeti Ebediyye kitabı, ciltli ve 1248 sayfa olup, 3 kısımdan meydana gelmiştir:
I. Kısımda; İslâm dînine nasıl inanılacağı, ehli sünnet itikadı, İslâm dînine iftira edenlere cevaplar, Kur’ânı kerîm ve tefsirler, Kur’ânı kerîmdeki ilimlerin sınıflandırılması, namazın ehemmiyeti, farzları, abdest, gusül, namaz ile ilgili bütün hususlar, kazâ namazları, Cuma ve bayram namazları, zekât, ramazan orucu, sadakai fıtr, yemin ve yemin keffâreti, adak, kurban kesmek, hac, mübârek geceler, hicrî ve milâdî senelerin birbirine çevrilmeleri, selâmlaşmak, Muhammed aleyhisselâmın hayatı, ahlâkı, anne, baba ve dedelerinin mümin oluşu...
II. Kısımda; Îmân, akıl, kazâkader, tefsir ve hadîs kitapları, hadîs âlimleri, Allahü teâlânın isimleri, mezhep, fıkıh, İmâmı a’zam “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, Vehhâbîlere ehli sünnetin cevabı, evliyâ ruhlarından faydalanma, bozuk dinler, hurûfîlik, sosyalizm ve sosyal adalet, İslâmiyette nikâh, talâk, süt kardeşlik, nafaka, komşu hakkı, helâl ve haramlar, israf ve fâiz, fen bilgileri, tevekkül, müzik ve tegannî, cin hakkında bilgi, bir Müslüman babanın kızına nasihatları, mûcize, kerâmet, firâset, istidrac...
III. Kısımda; İslâmiyette ticaret, bey ve şirâ, alışverişte muhayyerlik, bâtıl, fâsid ve mekruh satışlar, ticarette adalet ve ihtikâr, ihsan, banka ve fâiz, şirketler, cezalar, ölüm ve ölüme hazırlık, meyyite hizmetler, ferâiz, meyyit için ıskât...
Ayrıca konular arasında, İmâmı Rabbanî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin ve oğlu Muhammed Mâsum “kuddise sirruh” hazretlerinin Mektûbât kitaplarından mektuplar mevcuttur.
Son bölümde; 1020 zatın hâl tercümesi yer almaktadır. Kitabın son bölümünde; meşhur insanların, kitapların ve mevzûların fihristleri ayrı ayrı mevcuttur. 1000’e yakın eserden uzun bir zamanda hazırlanan bu nâdide eserde; insanı saadete kavuşturacak bütün hususlar yer almaktadır.

Adres: Hakikat Kitabevi, Darüşşefeka Cad. No: 53/A P. K. 35 34083
Fatih/İSTANBUL Tel: (0 212) 532 58 43 Faks: (0 212) 523 36 93
İnternet: http://www.hakikatkitabevi.net Email: bilgi@hakikatkitabevi.com
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Mübârek zemzem suyu

  SOHBET...................... MÜBÂREK ZEMZEM SUYU Türkiye Takvimi - 17 Mayıs 2019 Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre; dünyanın en sağlıklı sula...

Ramazan muhabbet ayıdır

... Bir hadîs-i şerîfte, “Ramazân ayında, özürsüz olarak, bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazândaki o bir günkü sevâba kavuşam...

Seâdet-i Ebediyye

  SOHBET.................................... SEÂDETİ EBEDİYYE Türkiye Takvimi - 10 Mayıs 2019 Tam İlmihâl Seâdeti Ebediyye kitabı, ciltli ve 1248 sayfa o...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı