Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Üç ilim talebesinin hali

Fahrettin Tacar

Tarih: 2019-04-21 / Hit: 181

 

Üç ilim talebesinin hali...
MENKIBE................... SORULARA CEVAPLAR
Türkiye Takvimi - 18 Nisan 2019

Ehl-i sünnet âlimlerinden ve Evliyânın büyüklerinden, Yûsüf-i Hemedânî hazretlerinin ismini duyup, şu üç ilim talebesi kendisini görmeye gitmeye hazırlandılar. Bunlar; Ebû Saîd, İbnüssâkka, Abdülkâdir-i Geylânî.
İbnüssâkka dedi ki: “Gidince ona öyle şeyler soracağım ki, bunlara cevap veremiyecek.”
Ebû Saîd de dedi ki: “Ben de ona öyle zor suâller soracağım ki, bakayım bunlara cevap verebilecek mi?”
Abdülkâdir-i Geylânî ise şöyle konuştu: “O zat büyük bir âlimdir. Ona suâl sormak benim ne haddime. Huzûruna girmeyi nîmet, cemâlini görmeyi şeref bilirim.”
Ve huzûruna vardılar.
Yûsüf-i Hemedânî hazretleri, İbnüssâkka’ya buyurdu ki:
- Sende hiç hayâ yok mudur ki bana suâller sormak ister ve cevâbını veremem zannedersin?
Ve ardından sormayı dü-şündüğü suâlleri tek tek cevapladı. Sonra da ona buyurdu ki:
- Senden küfür kokusu geli-yor.
Yûsüf-i Hemedânî hazretleri, bundan sonra Ebû Saîd’e de buyurdu ki:
- Sen de beni imtihana yeltendin öyle mi?
Onun da içinden geçen suâllerini söyledi. Cevaplarını da uzun uzun verdi.
Sıra Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine gelmişti. Yûsüf-i Hemedânî hazretleri, yüzünü ona dönüp buyurdu ki:
- Sen, gösterdiğin bu güzel edeple, Allah ve Resûlünün rızasını kazandın. Ben şu anda, senin bir kürsüde, büyük bir cemaate nasihat ettiğini görüyor ve; ‘Benim şu iki ayağım, bu zamandaki Evliyâların omuzları üstündedir.’ dediğini işitiyorum.
Daha sonraki senelerde buyurduğu şeyler, ayniyle meydana geldi.


GÜNÜN TARİHİ.................... TURGUT ÖZAL’IN VEFÂTI
Türkiye Takvimi - 17 Nisan 2019

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 17 Nisan 1993’te kalp krizi neticesinde vefât etti. Cenâze namazı, önce Ankara Kocatepe Câmii’nde kılındıktan sonra, 22 Nisan Perşembe günü de, İstanbul, Fâtih Câmii’nde kılındı. Menderes’in Anıt Mezârı’nın yanında yapılan kabre defnedildi. Cenâzesine 1 milyondan fazla bir kalabalık katıldı. Kabri, 17 Nisan 1998’de Anıtmezar hâline getirildi. 2013 yılında otopsi için açılan kabrinde, cesedinin çürümediği görülmüştür. 1927 yılında Malatya’da doğan Turgut Özal, birçok devlet kuruluşunda çalıştı. 1983’de yapılan genel seçimleri ANAP’ın kazanması sonunda, Başbakanlığa getirilmiş bu görevde de 6 yıl kaldıktan sonra, 31 Ekim 1989 tarihinde Cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

 

GÜNÜN TARİHİ......................... TÜRK-YUNAN SAVAŞI
Türkiye Takvimi - 18 Nisan 2019

Yunanistan’ın Girit’i işgali ve Teselya’da çete savaşlarını başlatması üzerine,18 Nisan 1897’de Türk-Yunan savaşı başlamıştı. Mareşal Ethem Paşa kumandasındaki Türk ordusu, Yunanlıları hezimete uğrattı. 81 yaşındaki Abdulezel Paşanın bu savaştaki kahramanlığı Avrupa’da destanlaşmıştır. Savaşın sonunda Osmanlı Devleti lehine İstanbul’da sulh antlaşması yapıldı. Sultan Abdülhamid Hân, bu savaşı saraydan ilk defa telgrafla idare etmiştir.

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Mübârek zemzem suyu

  SOHBET...................... MÜBÂREK ZEMZEM SUYU Türkiye Takvimi - 17 Mayıs 2019 Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre; dünyanın en sağlıklı sula...

Ramazan muhabbet ayıdır

... Bir hadîs-i şerîfte, “Ramazân ayında, özürsüz olarak, bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazândaki o bir günkü sevâba kavuşam...

Seâdet-i Ebediyye

  SOHBET.................................... SEÂDETİ EBEDİYYE Türkiye Takvimi - 10 Mayıs 2019 Tam İlmihâl Seâdeti Ebediyye kitabı, ciltli ve 1248 sayfa o...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı