Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Mîrâc kandilinizi tebrik ederiz.

Fahrettin Tacar

Tarih: 2019-04-02 / Hit: 200

 BUGÜN............................... MİRÂC KANDİLİ
Türkiye Takvimi - 02 Nisan 2019

Recep ayının 27. gecesi Mirâc Gecesi’dir. Mirâc, merdiven demektir. Cebrâil aleyhisselâm gelip, Peygamber efendimizi, 52 yaşında iken, Recep ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’dan, Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya ve oradan göklere götürdü.
İslâm âlimleri buyurdu ki: “Mirâc ruh ve ceset ile birlikte oldu. Âyet-i kerîme ile sabit olduğundan, Mekke’den Kudüs’e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur.”
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Mirâc’da Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Kürsî, Arş ve Ruh âlemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü teâlâyı gördü. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda, Kudüs’e ve oradan da Mekke-i Mükerreme’ye geldi.
Bu mübârek gecede, diğer mübârek geceler gibi, kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm ve ilmihâl okumalı, tevbe ve duâ etmeli, din kardeşlerimizi, sâlih akrabaları ve âlimleri ziyâret etmeli, fakirleri sevindirmeli, dünya ve âhıret saadeti için, bütün Müslümanlara duâ etmeli. Mirâc Gecesi’ni ibâdetle geçirirken, gündüzünü de (yarın) oruçla geçirmelidir.

Söyleşirken Cebrâil ile kelâm,
Geldi Refref, önüne verdi selâm.

Aldı ol şâh-ı cihanı ol zaman,
Sidre’ye gitti ve götürdü heman.

“Gel Habîbim, sana âşık olmuşam,
Cümle halkı, sana bende kılmışam,

Ne muradın var ise, edem reva,
Eyleyem, bir derde, bin türlü deva.”

Mustafa dedi: “Ey Rabbi Rahîm!
Ey hatâ pûş-ü ve atâsı çok kerîm.

Ol za’îf ümmetlerin, hâli no’la?
Hazretine, nice anlar, yol bula?

Gece gündüz işleri isyandır hem,
Korkarım yerleri, ola Cehennem.”

Hak teâlâdan erişti, bir nida;
“Yâ Muhammed! Ben sana kıldım atâ,

Ümmetini sana verdim, Ey Habib!
Cennetimi onlara kıldım nasip...”

Süleyman Çelebi (Mevlid’den)

 

ŞİİR............................. MİRAC GECESİ
Türkiye Takvimi - 01 Nisan 2019

Dünya yaratılalı benzersiz bir olayı,
Yaradan düzenledi sevdiğinden dolayı,
Büyük Peygamberine lütfetti bir gül ayı,
Yer-Gök ayağa kalktı güzel Miraç Gecesi!

Cebrâil’den bu emri alan eşsiz Peygamber,
Sevinçten, heyecandan vücudu doldu kan-ter,
Çünkü hiçbir Nebi’ye gelmemişti bu haber,
Gizli sırlara oldu, çözüm Miraç Gecesi!

Göz açıp-kapayınca, hemen Kudüs’e geldi,
Kutsal Mescid’i-Aksa hareketin yeriydi,
Önce namaz kıldırdı, Enbiya’yla eğildi,
Artık ondan öteye, hız’al Mirac Gecesi!

Rabbi onu tüy gibi semâlara uçurdu,
Mümtaz müsafirini âlemlerden geçirdi,
Bu ki; şanlı Resûle, müstesnâ bir ecirdi.
Berâat sevincini, seç al Miraç Gecesi!

Göğün her-bir katında durup-durup seyretti,
Birçok Peygamberlerle görüştü, sohbet etti,
Her- biri kendisine ümmetinden bahsetti,
Dediler, hediyeni tez-al Miraç Gecesi!

Yolculuğu bir süre Cebrâil ile geçti,
Fakat büyük meleğin görevi son bulmuştu,
Sidre’i-Müntehâ’dan sonrası kendi uçtu,
Çağrı yücelerdendi, tez-ol Miraç Gecesi!

Kimsenin ermediği bir taltife ulaştı,
Tahıyyat duâsıyla Rabbiyle selâmlaştı,
Melekler de şehâdet kelâmını paylaştı,
Müslüman! Sen de oku, haz al Miraç Gecesi!

Ümmetine mağfiret, Namaz niyâz eyledi,
“Ümmetimi bağışla, onları affet” dedi,
Rabbimizin lütfunu, keremini yeğledi,
Ve Namaz oldu Haktan, nâzil Miraç Gecesi!

Rabbimizin Affını sağlayan Resûlullah,
Şefaatin de bize nâsip olur İnşaallah,
Her bir kutsalımızı korusun büyük Allah,
El açıp yalvar-yakar, yücel Miraç Gecesi!
Şevket Okyay - İzmir

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Mübârek zemzem suyu

  SOHBET...................... MÜBÂREK ZEMZEM SUYU Türkiye Takvimi - 17 Mayıs 2019 Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre; dünyanın en sağlıklı sula...

Ramazan muhabbet ayıdır

... Bir hadîs-i şerîfte, “Ramazân ayında, özürsüz olarak, bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazândaki o bir günkü sevâba kavuşam...

Seâdet-i Ebediyye

  SOHBET.................................... SEÂDETİ EBEDİYYE Türkiye Takvimi - 10 Mayıs 2019 Tam İlmihâl Seâdeti Ebediyye kitabı, ciltli ve 1248 sayfa o...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı