Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İctihad ile bulunanlar bidat değildir

Osman Ünlü

Tarih: 2019-03-09 / Hit: 110

Kur'ân-ı kerimde ve hadîs-i şeriflerde açık bildirilmiş şeylerde ictihad yapılmaz.
 
Sual: Müctehid âlimlerin ictihad ile bildirdikleri hükümlerin de bidat olduğunu söyleyenler var, bunun aslı var mıdır?
Cevap:Ehl-i sünnet âlimlerinin ibadetlerde, ictihad ile buldukları bilgiler bidat değildir. Bu bilgileri bulurken yanılmaları suç olmaz. Dört mezhebin imamları, bu bilgileri, İslâmiyetin sahibinin izni ile, İslâmiyetin bildirdiği delillerden, senetlerden çıkarmışlardır. Bu bilgiler, İslâmiyeti değiştirmiş değil, İslâmiyete yardımcı olmuşlardır. Kur'ân-ı kerimde ve hadîs-i şeriflerde açık bildirilmiş şeylerde ictihad yapılmaz. Bunlar, olduğu gibi kabul edilir. Açık bildirilmemiş bir işi gösteren delili ararken yanılmak suç olmaz. Fakat bu delil yani doğru yol açık olup da, müctehid bu delili bulmakta yanılarak veya bir delilden çıkarılmayıp, akla uyarak yapılan ibadetler, bidat olur, sapıklık olur. Böyle reformlar, bir müekked sünnetin ortadan kalkmasına sebep olursa, günahı daha çok olur.
***
Sual: Cenaze namazının da farzları, sünnetleri var mıdır, varsa nelerdir?
Cevap:Cenaze namazının farzı ikidir:
1-Dört kere tekbir getirmektir.
2-Ayakta kılmaktır. Özürsüz, oturarak veya hayvan üstünde kılmak caiz değildir. Yağmurdan, çamurdan dolayı hayvandan inemezse caiz olur.
Cenaze namazının sünneti de üçtür:
1-Sübhaneke okumak.
2-Salevat okumaktır. Çünkü, duadan önce salevat okumak, duanın sünnetidir.
3-Kendine, meyyite ve bütün Müslümanlara af ve mağfiret için bildirilmiş olan dualardan bildiğini okumaktır.
***
Sual: Bir kimse, kendi aklına göre, âyet-i kerimelere ve hadîs-i şeriflere mana verse, bu kimsenin imanına bir zarar gelir mi?
Cevap:Müctehid olmayan din adamlarının, kendilerini müctehid sanarak, âyet-i kerimelere ve hadîs-i şeriflere manalar vermeye kalkışmaları ile veya kendi görüşleri ile söyledikleri itikat bilgisi, açık bildirilmemiş veya herkesin işitmediği bilgilerden olsa bile, yanlış olursa, böyle yanlış inananların imanı gider, kâfir olurlar.
***
Sual: Cenaze namazı kılınırken, imam dördüncü tekbirden sonra selam vermeyip beşinci tekbiri söylerse, cemaat de söyler mi veya nasıl hareket eder?
Cevap:Cenaze namazı kılarken, imam dördüncü tekbirde selam vermeyip beşinci tekbiri söylerse, cemaat söylemez. Sessizce bekleyip, imamla birlikte selam verirler.
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Kendi aklına uyan sapıtır!

Bidat itikadı, imanın bozuk vesapık olmasıdır. Müslümanların çoğu, bu kötü hastalığa yakalanmışlardır.   Sual: Kendi aklına uyarak âyet ve hadîslere mana ve...

İctihad ile bulunanlar bidat değildir

Kur'ân-ı kerimde ve hadîs-i şeriflerde açık bildirilmiş şeylerde ictihad yapılmaz.   Sual: Müctehid âlimlerin ictihad ile bildirdikleri hükümlerin de bidat ...

Regaib gecesi, kandili

Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Receb ayının her gecesi kıymetlidir.   Sual Regaib gecesinin, kandilinin zamanı ve bu gecenin kıymeti, ö...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı