Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Harpte esir düşmüştü!

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-01-21 / Hit: 1415

Efendimizin muhterem hanımlarından Cüveyriyye (radıyallahü anha) Benî Mustalak gazvesinde esir alınmış, babası kaçarak canını zor kurtarmıştı. Ancak bir kızı vardı. İsmi"Berr"idi. Ve esir düşmüştü. Esirlerin taksiminde Berr, Hazret-i Sabit bin Kays'a düştü. O da bunu satılığa çıkardığında, babası Haris, kızını almak için bir sürü deve getirdi. İkisi cins deveydi. Bu ikisine kıyamadı. Ve bir yerde sakladı. Efendimiz kendisine"Falan yerde sakladığın o iki deveyi de getir!"buyurdular. Haris buna şaşırdı. Zira gizli saklamıştı. Hayretler içinde: "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka İlah yoktur, sen Onun peygamberisin. Yemin ederim ki bunu gizli saklamıştım ve Allah'tan başka kimse bilmiyordu"dedi. Böylece iman etti. İki oğlu da iman ettiler. Başkaları da vardı. Resulullah Efendimiz develeri alıp, Haris'e kızını geri verdi. O anda hidayet yetişti. Berr de Müslüman oldu. O an yirmi yaşındaydı. Efendimiz, onu babasından istedi. Ve kendilerine nikâhladı. Mehir, dört yüz dirhemdi. Resulullah Efendimiz onunla evlendikten sonra "Berr" olan ismini"Cüveyriyye"ye çevirdi. İslam tarihinde de bu isimle anılmaya başlandı.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı