Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ebu Bekir’i bilir misiniz?

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2014-01-17 / Hit: 1315

Ebu Hureyre (radıyallahü anh) anlatır: 

"Cebrail aleyhisselam Resulullah'a geldi. Vahiy getirmişti. Bir müddet geçti. Efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'i uzaktan görünce 'Yâ Cebrail! Siz melekler göklerde Ebu Bekir'i bilir misiniz?' diye sordu. Hazret-i Cibril: 'Evet yâ Resulallah! Seni Peygamber gönderen Allahü teâlâya yemin ederim ki Ebu Bekir gökte, yerdekinden daha çok meşhurdur' dedi. Resûl-i Ekrem: 'Yâ Cebrail! Ebu Bekir, göklerde hangi ismiyle meşhurdur?' diye sordu. O cevaben: 'Onun göklerdeki adı Halim'dir' diye arz etti." Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), halife iken bir gece tebdil-i kıyafetle şehirde dolaşırken bir evden kadın sesi işitti. Kulak verip dinledi. Bir kadın "Erim harbe gitti, biz burada aç susuz kaldık. Halife bunu biliyor mu?" diyordu. Bunu duydu. Yüreği sızladı. Evine döndü. Bir çuval unu sırtladı. Ve gelip çaldı o evin kapısını. Kadın çıktı: "Kimi aradınız?" Hazret-i Ömer çuvalı indirip "Bunu al bacım, bir ihtiyacın olursa doğruca bana gel!" dedi ve dönüp gitti. Kadın seslendi: "Sen kimsin?" O ağlayarak "Halife Ömer'im" dedi. ("Menâkıb-ı çihâr yâr-i güzîn" kitabından alınmıştır.) www.siirlerlemenkibeler.com

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı