Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-

Hasan Yavaş

Tarih: 2019-01-30 / Hit: 264

Hafsa“radıyallahü anhâ”vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.
 
Edep ve nezaket medeniyeti -31-
Resûlullah'ın mübarek hanımları, müminlerin anneleridir. Bu şerefe nail olan Peygamberimizinhanımlarınakarşı edep ve saygıda kusuretmemelidir. Bunlardan,Hazret-i HadîceileÂişe-i Sıddîkaannelerimizden bahsetmiştik. Diğerlerinden de bahsetmeye devam ediyoruz:
3. Hafsa binti Ömer“radıyallahü anhâ”: Hazret-i Ömer'in kızıdır. Hazret-i Ömer’in dokuzuncu dedesi olan Kâ'b, Resûlullah'ın yedinci babasıdır. Yani Resûlullah efendimiz ile dokuzuncu göbekte dedeleri aynıdır.Hafsavâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.
4. Ümm-i Habîbe“radıyallahü anhâ”: Mekke’nin ileri gelenlerinden, Kureyş’in başkomutanı Ebû Süfyan’ın kızıydı. Resûllah ile evlenmesi, babası Ebû Süfyan’ın Müslüman olmakla şereflenmesini hazırlayan sebeplerden biri oldu. Ebu Süfyan “radıyallahü anh” halis Müslüman olup, Tâif Gazâsı’nda çok kahramanlık gösterdi ve bir gözü kör oldu. Yermük Savaşı’nda da öbür gözünü kaybetti.
5. Cüveyriyye binti Hâris“radıyallahü anhâ”: Beni Mustalak kabilesinden alınan esirler arasında, kabilenin reisi Hâris’in kızıydı. Diğer esirlerle birlikte satılığa çıkarılınca, babası, bu kıymetli evladını satın almak için Medine’ye bir sürü deve getirdi. En iyi iki deveye kıyamayıp şehir dışında sakladı. Resûl “aleyhisselam”,(Filan yerde sakladığın iki iyi deveyi de getirirsen kızını sana satarız)buyurdu. Reis Hâris, şaşırıp, bu mucize karşısında, iki oğlu ve daha nice kimse ile iman etti. Resûl “aleyhisselam” develeri alıp, kızını babasına verdi. Kızı da imana geldi.CüveyriyyeHatunun isteği üzerine, Resûlullah efendimiz, onu nikâh edince, Eshâb-ı kiramın hepsi, (Biz, Resûlullah'ın ailesinin, annemizin akrabasını câriye olarak, hizmetçi olarak kullanmaktan hayâ ederiz)dedi. Hepsi, esirlerini azat etti. Bu nikâh, yüzlerce esirin azat olmasına sebep oldu.(Cüveyriyye ne bahtiyar kız imiş ki, kavminin esaretten kurtulmasına sebep oldu)dediler. Âişe vâlidemiz, “radıyallahü anha”,(Ben Cüveyriyye’den daha hayırlı, daha bereketli bir kadın görmedim)derdi.
6. Hazret-i Safiyye“radıyallahü anhâ”: Hayber Yahudilerinin başı olan Huyey ibni Ahtab’ın kızıydı. Hicretin yedinci senesinde Hayber’in fethinde Safiyye de esir edilmişti. Resûlullah'ın hissesine düşüp azat buyurdu. İman edince, Resulullah’ın nikâhıyla şereflendi. Hazret-i Enes “radıyallahü anh” anlatır: Safiyye Hatun ağlayarak Resulullah efendimize, (Hafsa bana "Sen Yahudi kızısın!" dedi) der. O da,(Sen bir peygamberin neslindensin. Üstelik bir peygambere de nikâhlısın. Bu sözü sana nasıl söyler?)diyerek onu teselli etti. Hafsa vâlidemizi de ikaz etti.[Tirmizî]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri

Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. ...

Dört Büyük Halîfe’nin İslâma hizmetleri...

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi. ...

Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-

Hafsa“radıyallahü anhâ”vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.   Edep ve nezaket medeniyeti -31- ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı