Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

SÜRGÜNÜN SON ŞÂHİDİ

Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci

Tarih: 2019-01-21 / Hit: 200

* “Etrafımdaki herkes ağlıyordu. Nezle olmuşlar deniyordu. 6 yaşındaydım. Anormal bir şey olduğunu hissettim...” Böyle diyordu ailesiyle sürgüne gönderilen Bilûn Hanımsultan...
 
* Osmanlı hânedanından olduğu için sürgün edilen Bilûn Hanımsultan, Beyrut’ta 101 yaşında vefat etti. Sürgünü yaşayan son hanedan ferdi idi...
 
 
Sultan Hamid’in çok sevdiği biraderiBurhaneddin Efendigenç yaşta veremden öldü. Yegâne çocuğuİbrahim Tevfik Efendi’yi Sultan Hamid kendi çocuğu gibi büyüttü. Ömrünü sürgünde sefalet içinde tamamlayan Tevfik Efendi’nin de 7 çocuğu vardı.
Büyük kızıFatma Zehra Sultan(1895-1965), 1917’dePlevnegazilerinden Şam Vâlisi SakızlıKâzım Paşa’nın oğlu diplomat Selâmi Süleyman Bey ile evlenmişti. Selâmi Bey, ailede herkesin sevdiğiiyi huylubir damat idi.
Ertesi sene kızlarıBilûnHanımsultan dünyaya geldi. Bilûn (Bülûn), Farsçakölemanasına gelir. Tevazu maksadıyla böyle isimler koymak âdettir.Nizârîdivanında da geçen bu ismi, Kâzım Paşa koymuştu.
 
Nezle olmuşlar
 
Ailenin saadetiuzunsürmedi. 1924 tarihinde, halifelik kaldırılıp, Osmanlı hânedanısürgünedildi. Fatma Sultan, zevci, 6 yaşındaki kızlarıBilûnHanımsultanve çocuğun dadısı Hadice Vedia Kalfa ile gurbete çıktılar. Bilûn Hanımsultan sürgüne çıkışlarını şöyle anlattı:
Herkes ağlıyordu. Büyükannem, büyükbabam, geride kalan insanlar, hep ağlıyordu. Bana da diyorlardı ki herkes nezle olmuş.Çocuktumama, hissettim ki bir şey var!”
Bilûn Hanımsultan derdi ki: “2-3 günmühletverdiler. Kimse nereye gideceğini bilmiyor. Soracak,danışacakzaman yok...” Onlar da vapurla Köstence’ye, oradan Bükreş’e gittiler. Burada 6 ay oturdular. Paraları bitince, yanlarında getirdikleri kıymetli eşyalarıyok pahasınasatarak geçindiler.
Bilûn Hanımsultan anlattı: “Ayrılırken,iki sepetgümüşü, bin liraya sattık. Bunları arabayla götürürlerken ağladım. Dadım, sepettenbir tepsiolsun almak için yalvardı; ama kabul etmediler; başımıza iş getirir dediler. Kaç kişi olurlarla olsunlar, her aileye1000 liravermişlerdi. Bu para ile bir aile nasıl idare eder?Ben olsam almazdım. Keşkevermeyeydiler” derdi.
 
Kalpdayanır mı?
 
Dışarıpara çıkartmako zaman çok zordu. Kâzım Paşa, arada birparagönderdi. SonraParis’e geçip 1 sene; ardındanNice’te 1,5 sene kaldılar. Kâzım Paşa,Filistin’deki mülkünün başına gidip oturmalarını teklif edince kabul ettiler. O zaman burasıİngiliz işgalindeidi.
Çok güzel bir Akdeniz şehri olanHayfa’da Alman Kolonisi denilen mıntıkada oturdular. Fatma Sultan, burada oğluYavuz Bey’i doğurdu (1928) ki hayattadır.Bilûn Hanımsultan, Hayfa’da 17 yaşına kadar Dame de Nazareth mektebine devam etti. Almanca yanında, Fransızca da öğrendi.
Bilûn Hanımsultan, “İngiliz nereye gitse,ayağı uğursuzdur, bir mesele çıkar. Ne zaman Hindistan’a gittiler, darmadağın oldu.‘Parçala-hükmet!’prensipleridir” derdi. İngilizler çekilip, mıntıkanınYahudikontrolüne geçeceği anlaşılınca rahatları kaçtı. 1939’da ailenin çoğunun yaşadığıBeyrut’a geçtiler. Herkesin sevdiği neşeli Fatma Sultan’ın evi, aile mensuplarınınbuluşmayeriydi. Damad Selâmi Bey, 1945’te vefat etti.
Hanımların sürgünü1952’de kaldırıldı. Her fırsatta“İstanbul! Boğaziçi!”diye inleyen Fatma Sultan hemen döndü. Kırgınlığını hâlâ muhafaza eden Bilûn Hanımsultan hemen gitmedi. 1965’te annesiyle İstanbul’a gitti. Fatma Sultan, İstanbul’da kaldığı oteldekalptenvefat etti. Sultan II. Mahmud Türbesi hazîresindedir.
 
İki sürgün
 
Bilûn Hanımsultan,vatansızyaşadı; hiç Lübnan vatandaşı olmadı.1940’ta Kudüs’teHasan Cârullahile evlendi. 1948’de boşandı. Bu mevzuda asla konuşmazdı. Çünkü,söylemek istediğinisöylerdi, istemediğini değil.
Lübnan’da iç savaş çıkınca (1975), Beyrut’uterketmesini tavsiye edenlere, “İki defa sürgün yaşadım. Üçüncüsü için çok yaşlıyım” dedi ve şehirde kaldı. Tepelerindebombalarpatlarken yaşadılar. Şöyle anlattı:
“Bir günyürüyüşeçıkmıştım. Beyrut fenerine işaret veriyor diyebombaattılar.Bir dakika evvelben oradaydım. Allah korudu.”
1989’da yerleşmek maksadıylaİstanbul’a gitti; ama kızı Nâhide Hanım’ınvatandaşlık talebisebepsiz reddedilince çok kırıldı; ağlayarak Beyrut’a döndü. Hiç evlenmeyen kızıyla yaşadı.
Sürgünü yaşayan hânedan ferdlerindenen son vefat edenBilûn Hanımsultan olduğu gibi;en çok yaşayanferdi de odur. 17 Ocak’ta 101 yaşında çok sevdiği Beyrut’ta vefat etti. Ertesi gün cuma namazının ardındanBâşûrakabristanına Türk sefirinin de iştirakiyle defnedildi. Allah rahmet eylesin.
 
İnanayım mı?
 
Açık sözlü, ciddi, ama yerine göreesprilibir hanımdı. Kendisine bu muameleyirevagörenlere olan hıncıyla yaşadı.“Sürgün? Çirkin bir kelime… Osmanlılar bunu hak etmemişti”derdi. Memleketine kırgın olduğunu her fırsatta söyler;“Doğrusunu isterseniz, vatandan bir şey anlamadık ki”derdi.
Birkaç ay evvelki son görüşmemizde bile, hâlâ kırgın olduğunu beyan edip, “Niye böyle yaptılar?Ellerine ne geçti?Sonra her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hiçbir şey söyleyemem, ne iyi ne kötü, susayım daha iyi” demişti.“Şimdi sizleri seven çok”dedim de, “İnanayım mı?” diyerek yüzüme baktı. “İnşallah pastırma yazı gibi güzel günler gelir” dedim; “Ona hiç ümidim yok.Olan oldu; daha kötüsü olmasa” diye cevap verdi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

ESKİDEN BEYOĞLU’NA ÇIKANA KIZ VERİLMEZDİ

Son dedikodulara göre, Osmanlıda ilk rakı fabrikası Sultan Abdülhamid tarafından kurulmuş; ilk umumhane de onun zamanında açılmış!..   Son zamanlarda sağda ...

PADİŞAHIM ÇOK YAŞA!

Tahta çıkışın tescillendiği biat merasiminde, saray çavuşları hep bir ağızdan “Padişahım çok yaşa! Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var!” diye alkış tutarla...

SÜRGÜNÜN SON ŞÂHİDİ

* “Etrafımdaki herkes ağlıyordu. Nezle olmuşlar deniyordu. 6 yaşındaydım. Anormal bir şey olduğunu hissettim...” Böyle diyordu ailesiyle sürgüne gönderilen Bilûn Ha...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı