Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Dünyayı kalpten çıkarmanın ilacı

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2019-01-11 / Hit: 158

Dünya sevgisi, her cins kötülüğün başıdır. Dünyayı kalpten çıkarmanın da bir tek ilacı vardır. O da,Allah adamlarını sevmektir.
 
 
Dünya fani, âhiret bâki...Din büyüklerimiz buyuruyor ki: "Dünya sevgisi, her cins kötülüğün başıdır. Dünyayı kalpten çıkarmanın da bir tek ilacı vardır.İstediğin kadar ibadet yap, sabahlara kadar zikret yine de bu sevgiyi kalpten çıkaramazsın. Çünkü ilacı o değil. İlacı, ancak Allah adamlarını sevmektir. Sevmek için de onların yolunda gitmek lazım. İzinde gitmek için de peki demek lazım..."
Yûnus Emre hazretleri şu mısralarda, dünyânın fâniliğini ne güzel anlatmış:
"Mal sâhibi, mülk sâhibi,/Hani bunun ilk sâhibi?/Mal da yalan, mülk de yalan,/Var biraz da sen oyalan!.."
***
Atâ bin Meysere Horasanî hazretleri, Tabiinden yani Eshab-ı kiramı görmüş büyüklerdendir.Bu mübarek zat buyuruyor ki:
Bir gün İblis, yani şeytanların dedesi bir dağa çıkmış. Öyle bir feryat ediyor ki, bütün şeytanlar oraya toplanıyor. Bu İblis ki, Âdem aleyhisselama secde etmedi, Allaha isyan etti. "Mademki ben Âdem kulun sebebiyle tard oldum, ben de onun çocuklarını bozacağım"dedi. Cenab-ı Hak ona kıyamete kadar ömür verdi. Ama "Sen benim kullarımı bozamazsın, ancak sen, senin gibileri bozabilirsin" buyurdu... Şeytanların hepsi o dağa toplanınca "bizi niçin çağırdın?" dediler. "Bir âyet-i kerime geldi. Nisa sûresi 110. âyeti. Mealen buyuruluyor ki: "Kullarım günahkâr olabilir, hata yapar, ama tövbe istiğfar ederlerse, ben onları affederim. Çünkü ben affetmesini severim. (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül avfe fağfu anni.) [Nisa sûresi 110] Biz bunları istediğimiz kadar bozalım, bunlar bir tövbe edecekler, bütün emeklerimiz boşa gidecek. Şimdi dağılın ve bana insanların tövbe etmeyecekleri bir günah getirin. Onlar da bizim gibi Cehennemde yansınlar!"
Üç beş gün sonra iblisden bir feryat dahaişitiliyor. Şeytanların hepsi tekrar toplanıyor. "Ne buldunuz?" diye sorunca "Bir şey bulamadık"diyorlar. O"Ama ben bir çare buldum" diyor.İblisin bulduğu çare: Bidat... Cenab-ı Peygamberin yapmadığı, Hulefa-i Raşidinin yapmadığı, Eshab-ı kiramın işlemediği bir günahı insanlara işleteceklerdir...
İblis diyor ki:"Onlara bidatleri güzel göstereceğiz. O bidatlere ibadet olarak sarılacaklar ve hata işlediklerini bilmedikleri için tövbe de yapmayacaklar."
Evet, bu yolun büyüklerininhayatlarına dikkat ederseniz, sadece bidatla savaş, sünneti ihya ile meşgul olmuşlardır. Şah-ı Nakşibend hazretlerine "bu yolun aslı nedir?" diye sordular. Cevaben "bu yolun esası; bidatleri yok etmek, sünneti ihya etmektir"buyurdular.
Cenab-ı Hak bizleri bidate düşmekten ve bidat ehlinden muhafaza eylesin...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Sütten beyaz, baldan tatlı suyu olan nehir...

"Cennette bir nehir vardır. Ona 'Receb' denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutana Allahü teâlâ kıyâmet günü o nehirden su verir.&q...

Her şey ahirette meydana çıkacak...

Cömertlik, vermek değildir. Cömertlik, Allah için vermektir. Enver Ağabey, bizler senin hem cömertliğine hem de îsar sahibi olduğuna şahitlik ederiz...   Bu...

Ehl-i sünnet itikadının esasları

“Allahü teâlâ birdir, kadîm olan zatı ile vardır. Ondan başka her şey, Onun var etmesi ile sonradan var olmuştur. Sonunda yine yok olacaklardır..."   B...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı