Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Âb-ı Hayat - 2149 (Cum'anız mubarek olsun efendim)

Ali Zeki Osmanağaoğlu

Tarih: 2019-01-11 / Hit: 214

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim.

Allahü tealaya emanet olunuz efendim

ali zeki osmanağaoğlu


Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer....

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...
 
Enver abiler, zaman zaman bizim muayenehaneyi teşrif ederlerdi, diş kontrolleri yapılır, ihtiyaç varsa tedavileri yapılırdı. İnsanların ahiretleri için faydalı olmağa çalış, buyurduklarından itibaren, takibini de yapmışlardı, fakat bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değildi. Ancak kalbden kalbe takip edildiğimizin de farkında idik. Radar gibi.. Bilemediğimiz bir takip sistemi vardı arada. Sık sık telefon ederek veya çağırarak; akşamları kimler geliyor, neler anlatıyorsun diye soruyorlardı. Bazan da, şunu ve şunu bana getir göreyim dedikleri de oluyordu. İstedikleri kişileri, belirledikleri zamanda gazeteye götürüp tanıştırırdık.

İnsanın fıtratında acelecilik vardır. Herşeyin çabucak olması istenir. Fakat herkesin bazı hadiselere intibakı farklı olur. Bazı insanlar islamın emr ve yasaklarını, zaten aradığım buydu dercesine hemen kabul edip kolayca uygulayabildiği gibi, bazılarının nefslerine zor gelebiliyor, bazıları da kabul etmekte zorlanıyor. Bazı insanlardaki anlayabilmek veya kabul edebilmenin gecikmesi, anlatan ile ilgili olmadığı halde, ters giden birşeyler var zannederek üzülürdüm ve bu vazifeyi yapamadığım zannına kapılırdım. Bu hizmet galiba devam etmeyecek, bıraksam mı diye düşündüğüm zamanlar, Enver abiler telefon eder veya çağırır, kimlerin geldiğini, neler yapıldığını sorarlar, hizmetin kıymetini ve ehemmiyetini anlatırlardı. Sonra da bir miktar şeker veya çikolata verirler, "Akşama gelenlere verirsin, bu hizmeti bırakmak yok" buyururlardı. Akşama çikolatalar dağıtıldığında, gelenler adedinden ne bir tane fazla, ne de bir tane noksan çıkardı. Kaç kişi varsa, o kadar verilmiş olurdu. Bu hadiseyi defalarca yaşadım.

Enver abilerde öyle derin merhamet ve anlaşılamaz bir sabır vardı ki; herkes kurtulsun, ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade bir gayretle uğraşırlar ve her türlü sıkıntıya da sabr ederlerdi. Hiç kimsenin, hatta kendisine kötülük yapanların dahi kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de, böyle olmak lazım olduğunu nasihat ederlerdi. Hepiniz birer Enver abi'siniz, dışarıda kendinizi değil, hocamızı ve ihlası temsil ediyorsunuz, ona göre davranın derlerdi.

Enver abiler bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı.


Fî emanillah.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âb-ı Hayat - 2208

Enver abiler buyurdular ki;   Bu da geçer yahu... Onun için, dert keder tabii olacak ama unutmayın ki bunların hepsi fani, gelip geçecek. Ebû Bekr-i Sıd...

Âb-ı Hayat - 2206

Enver abiler buyurdular ki; Cüneyd-i Bağdadi hazretleri var. Büyük evliyalardan. Ona, bulunduğu yerde, Bağdat'ta bir papaz geliyor diyor ki; "Cüneyd, s...

Âb-ı Hayat - 2204

Enver abiler buyurdular ki;   Bir hadis-i şerif var;"Yahudilerin hayırlısı Mıhrıktır."Bir gün cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vessselam"...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı