Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Fakirlik nedir?

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2019-01-09 / Hit: 195

Hallâc-ı Mansurhazretlerine, “Fakîrlik nedir efendim?”diye sordular.
Cevâbında;
“Fakirlik, herkesten ümidini kesmek ve her ihtiyacını Rabbinden istemektir. Yani bir Müslüman, ne kadar sıkıntıda olsa da, yine hiçbir işini âciz kullara arz etmemelidir”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de gençlere;
“Siz Allah katında kıymetli olmak ister misiniz?”diye sordu.
O gençler sevinip;
“Çok isteriz” dediler.
“Öyleyse Allahü teâlânın kıymet verdiğine kıymet verin. HakikiMüslüman, Allahü teâlânın emirlerine kıymet verir”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de sevdiklerine;
“Kendinizi hiçbir Müslümandan üstün bilmeyin, bilâkis her Müslümanı kendinizden daha üstün tutun”buyurdu.
Ve ekledi:
“Her Müslümanı görünce, kendi saadetinizi, onun duâsını almakta bilin ve kendinizde hakkı bulunanların ‘kölesi’ gibi olun!”
● ● ●
Bir sohbetinde de;
“Kendinizi, vermeye alıştırın, vermeye alışmıyanların, son nefeste işi zordur”
buyurdu.
“Niçin” dediler.
“Vermeye alışık olmadıkları için ruhlarını da zor verirler. Ölüm meleği, onların ruhlarını, yaş keçeden diken söker gibi çekip alır”buyurdu

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı