Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Salim Köklü

Tarih: 2019-01-07 / Hit: 252

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.
 
İsraf, fert, aile ve toplum hayatında derin yaralar açan kötü bir huydur. İsraftan korunmak için, israfın sebeplerinive ondan kurtulma yollarını öğrenmek lazımdır.
İsrafın birçok sebebi vardır.Bunlardan bazıları şunlardır:
Birincisi sefahettir.Çok kimsenin israfına sebep budur. Sefahet, sonunu düşünmeden malını boş yere harcamaya, dağıtmaya denir. Bazı kimselerhiç lüzum yok iken veya canları sıkıldıkça para harcarlar. Bazıları vardır, arkadaşında, komşusunda ne görürse almaya kalkışır ve çevresiyle yarışa girer. Durumunun müsait olup olmadığına bakmaz. Yeni aldıkları elbiseyi veya eşyayı kısa bir süre kullandıktan sonra onu bırakıp başkasını alırlar. Ayaklarını yorganlarına göre uzatmazlar. Bu sebeple pek çok maddi sıkıntı yaşarlar. Ailede huzur kalmaz. Bu durum ahiret işlerine de zarar verir.
Bazı şeyler sefahati daha da artırır.Mesela çalışmadan alın teri dökmeden mal sahibi olmak böyledir. Kötü arkadaşlar, sefahet özelliği olan şahsın elindeki mala konmak için onu kandırırlar. Ona elindeki malı muhafaza etmenin erkeklik, yiğitlik olmadığını anlatırlar. Böylece onun elindeki malı saçıp savurmasına sebep olurlar. Maddi durumu iyi olanların çocuklarının çoğu bu şekilde israfa alışmaktadırlar.
İsrafa götüren sebeplerden biri de insanların çok saygı göstermesi, yüz vermesi ve övmesidir. Böyle kimseler insanların övmesi için israfa düşerler.
İsrafın diğer bir sebebi, kişinin yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmemesi ve cömertlik zannetmesidir. Bazen, lüzumsuz, zararlı ve uygun olmayan yerlere yapılan harcamalar cömertlik sanılır.
Riya ve gösteriş de israfa düşmenin sebeplerindendir. Riya ve gösteriş yüzünden nice servetler yok olup gitmiştir. Mal ve para çok kıymetli fakat rastgele harcanacak kadar da değersiz değildir.
İsrafın sebeplerinin ilaçlarına gelince, bazı kimseleri israftan kurtarmak zordur. İsraf hastalığından kurtulabileceklere yapılacak iş, onları israfa alıştıran kötü arkadaş ve çevreden uzaklaştırmak, akıllı, tecrübeli kimselerle beraber olmasını sağlamaktır.
Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.
Riya ve gösterişin ilacı ise, böyle kimseye, riya ile gösteriş ile yapılan işlerin Allahü teâlâ katında makbul olmadığını, yapılacak işleri Allah için yapması gerektiğini anlatmaktır.
Bir de israftan kurtulmak için Cenab-ı Hakka yalvarmalı, duâ etmelidir. Allahü teâlâ çalışana ve dua edip yalvarana her türlü güçlüğü kolaylaştırır.
O hâlde israftan korunabilmek için israfa sebep olan şeyleri öğrenip onlardansakınmalıdır.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmalı fakat esiri olmamalı

Teknolojiyilüzumsuz, boş, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerde kullanmak suretiyle kıymetli ömür sermayesini zayi etmemeli.   Büyük emekler ve ...

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki nimet

Resulullah efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki:"İnsanların kıymetlerini bilmedikleri iki nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir."   ...

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.   İsraf, fert, aile ve toplum ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı