Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Hiç hatırlayamadım!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-12-25 / Hit: 207

Evliyânın büyüklerinden olanHabîb-i Acemîhazretlerinin yanına bir kimse gelip;
“Benim, senden yüz dirhem alacağım var”dedi.
Ve istedi bu parayı.
Büyük zât;
“Hiç hatırlayamadım. Yarın gel de bir çâresine bakalım”buyurdu.
Adam da gitti.
O, gece kalktı.
İki rekât namaz kılıp;"Yâ İlâhî!.. Bu kimse doğru diyorsa bu borcu ödemem için bana kolaylık ver. Eğer yalan diyorsa, onu sana havâle ettim, sen bilirsin"dedi.
Böyle niyazda bulundu...
O sabah felç oldu adam.
Hazret-i Habîb bunu işitti.
Yine de çok üzüldü.
Hemen ziyâretine gitti.
O, bu velî zâtı görünce utandı ve mahcup oldu.
Pişmanlık içinde;
“Ne olur affet. Nefsime uyup yalan söyledim. Aslında senden alacağım yoktu. Ben bu cezâyı hak ettim”dedi.
Çok üzgündü.
Ve ağlıyordu!
“Ey Habîb! Şifâ için bana duâ et”diye yalvardı.
Büyük velî acıdı.
Ellerini kaldırdı.
“Yâ İlâhî! Buna şifâ ver”diye duâ etti.
Adam o anda şifâ buldu.
Ve fırlayıp kalktı ayağa.
Sanki hiç hasta olmamıştı...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı