Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Misafirsiz yemezdi...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-12-14 / Hit: 189

Devrinin en büyük âlimlerinden olanAbdullah bin Mübârekhazretleri, yemek yedirmeyi çok sever, misafirsiz yemezdi.
Yakınları;
"Efendim, misafirsiz hiç sofraya oturmuyorsunuz, hikmeti nedir acaba?"dediler.
Cevabında;
"Misâfirle yenen yemekten yarın kıyâmet günü suâl yok da onun için"buyurdu.
Bir başkası da;
"Efendim, herkese çok ikrâmlar yapıyorsunuz, malınız azalıyor?"diye arz etti.
Ona cevâben;
"Evet, malım azalıyor, ama ömrüm de bitiyor"buyurdu.
● ● ●
Bir genç de, bu büyük velîden nasihat istedi.
Ona cevaben;
“Ey evladım! Dost düşman, herkesi güler yüz ve tatlı dille karşıla. Hiç kimseyle münakaşa etme, herkesin özrünü kabul et. Kusur ve kabahatlerini affedip zararlarına karşılık yapma!”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bazı sevdiklerine;
“Muhammed aleyhisselâmın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi, bunlara göre yaşaması lâzımdır”buyurdu.
Cemaat sordu ki:
“Hikmeti ne efendim?”
Cevâbında;
“Bunu yapanlara, dünyada ve âhirette, felaket ve sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin şefâatlerine kavuşmak nasipolur”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı