Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Üç sınıf insanın amel defteri kapanmaz...

Mehmet Said Arvas

Tarih: 2018-12-06 / Hit: 185

Cami, Kur'ân-ı kerimkursu,hastane, yol ve köprüyaptıranların, faydalı kitap yazanların, kendisinden sonra hayırlı evlât bırakanların sevap defterleri kapanmaz...
 
Hepimizin farkında olduğu gibi;tıp ilmi baş döndürücü bir hızla gelişiyor, her gün yeni ilaçlar, yeni tedavi metotları bulunuyor. Organ nakilleri normal, sıradan bir iş gibi yapılıyor, hatta kalp nakilleri, ciğer nakilleri de yapılabilmektedir... Bütün bu gelişmelere rağmen ölüme çare bulunamıyor ve dünyanın en modern hastanelerinden bile cenazeler peş peşe çıkıyor.Peki, ömrümüzü uzatmak mümkün olabilir mi?
Bu suale şöyle cevap verilebilir:"Dünyada yaşamaktan maksat, ahireti kurtarmak, ebedi saadete kavuşmaktır. En önemli meselemiz, kıyamette amellerimizin tartılacağı terazinin, hayır kefesini ağırlaştırmaktır."
İnsan ölünce amel defteri kapanır, üç sınıf insan hariç. Onların amel defteri kapanmaz. Onlar öldükleri hâlde yaşayan;kabirde olduğu hâlde sevap kazanan bahtiyar insanlardır.
Birincisi:Sadaka-i cariye; insanların yararlanacağı tesisler yaptıranlar. Cami, Kur'ân-ı kerim kursu, hastane, yol, köprü gibi...
İkincisi:İlim öğreten, talebe yetiştiren, faydalı kitap yazanlar... Bu talebeler talebe yetiştirdikçe, kitaplar okundukça yazanın defterine sevap işlenir... Dört mezhep imamımız, akâidde iki imamımız ve İmam-ı Gazâli, İmam-ı Rabbani hazretleri gibi... Bunlar bizi ve bizim gibi milyonlarca insanı hâlâ okutuyorlar ve dua alıyorlar...
Üçüncüsü:Kendisinden sonra hayırlı evlât bırakanlar... Yavrularımız, bizden sonra bizim hayatımızı devam ettireceklerdir, bunun için onların yetişmesine çok önem vermeliyiz...
Hayırlı evlât nasıl sevaplarımızı artırıyorsa, hayırsız evlât da günahlarımızı artırır. Bir baba, çocuğuna on beş yaşına kadar dinini öğretmemiş, nasıl ibadet edeceğini tarif etmemiş, haramları tanıtmamışsa, o çocuğun ömür boyu yapacağı bütün günahlar da onun günah defterine yazılır.
Bahtiyar o kimsedir ki; ölünce, günahları da ölür, öldükten sonra günah işlemez.
Çocuklarımızı istikbale hazırlarken, onların sadece üç-beş günlük dünya hayatını düşünmeyelim; o nasıl olsa geçer. Dünyanın ne mutluluğu kalıcıdır, ne de üzüntüleri hepsi geçici, fani ve kısadır. Hayalden başka bir şey değildir."İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar"sözü ne kadar güzeldir...
İnsan rüya görürken, rüya gördüğünü fark etmez. Uyanınca gördüklerinin rüyâ olduğunu anlar, "Meğer gördüklerim rüya imiş" der. Dünyadaki hayatımızın da gerçek hayat olmadığını ölünce anlayacağız...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili

Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat ederek tövbe etmeliyiz, affımız için Rabbimize yalvarmalıyız....

O “zeyn-ül mecalis” yani meclislerin ziyneti idi...

Enver Ağabey’imiz; binlerce kişiye iş verdi, Ehl-i sünnet itikadını anlatan milyonlarca kitabı çeşitli dillere tercüme ettirerek dünyanın en ücra köşesine kadar ula...

Rabbimizin verdiği en büyük nimet...

Aklımızınermediği şeyler çoktur. Bunu yüce Rabbimiz bildiği içinen büyük nimet olarak bizlere peygamberleri gönderdi...     Rabbimizin üzerimizdeki nime...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı