Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Sevgi, itaat ve ihlas..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-12-06 / Hit: 16

Seyyid Abdülkâdirhazretlerinin yaşadığı Mültan şehrinde bir “kemik hastalığı” yayılmıştı.
Yakalanan ölüyordu.
Bu zâtın talebesinden Gıyâseddîn adında bir “genç” bir gece Efendimizi gördü rüyâsında.
Resûl-i ekrem, onabir tüylü kanat verip;
“Bu kanadı, seyyid Abdülkâdir'e ver. Hasta olan bir uzva bunu dokundurur ve o hastaya on İhlâs-ı şerîf okursa Hak teâlâ şifâ yaratır”buyurdu.
Gıyâseddîn uyandı...
Tüylü kanat elindeydi.
Seyyid Abdülkâdir hazretleri de böyle bir “rüyâ” gördü aynı gece.
Sevgili Efendimiz,ona sevgiyle bakıp;
“Ey oğlum! Sana Gıyâseddîn'le bir tüylü kanat gönderiyorum. Onu, hastalara tatbik edersen, Hak teâlâ şifâ verir”buyurdu.
O, bunu tatbik etti.
O hastalık da bitti.
● ● ●
Bu zât, bir gün sevdiklerine;
“Ben gıybet etseydim, annemin babamın gıybetini yapardım”buyurdu.
Sordular ki:
“Niçin efendim?”
Cevâbında;
“Hiç olmazsa onların günahlarını alırdım. Onlara bir iyiliğim dokunurdu”buyurdu.
● ● ●
Bir sohbetinde de;
“Başarının üç şartı vardır”buyurdu.
Dediler ki;
“Onlar nedir?”
Cevâbında;
“Sevgi, itaat ve ihlastır. İhlasla yapılan, âhirete gider. İhlassız yapılansa dünyada kalır”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Sâliha bir kızı vardı...

Vaktiyle Merv şehri kadısının, çok sâliha bir “kızı” vardı. Nice zenginler, makam ve mevkisahibi gençler istediyse de hiçbirine vermedi. Kendi bağında çalışan “...

"Hani söz vermiştin!"

Devrinin en büyük âlimlerinden olanAbdullah bin Mübârekhazretleri şöyle anlatıyor: Bir ateşperestle çalışıyorduk. Namaz vakti gelince, ona; “Bana zarar ...

Misafirsiz yemezdi...

Devrinin en büyük âlimlerinden olanAbdullah bin Mübârekhazretleri, yemek yedirmeyi çok sever, misafirsiz yemezdi. Yakınları; "Efendim, misafirsiz hiç s...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı