Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Namaz, ruhun gıdası kalbin şifasıdır

Salim Köklü

Tarih: 2018-12-03 / Hit: 141

İnsanın Allahü teâlâya en yakın bulunduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Bütün ibâdetler insanı namaz kılabilecek bir hâle getirmek içindir.
 
İslamın beş şartı, Müslümanlara farz olan muhakkak yapılması gereken beş vazifedir. Bunlar:1- Kelime-i şehadet getirmek yani iman etmek. 2- Namaz kılmak. 3- Zekât vermek. 4- Oruç tutmak. 5- Hacca gitmek.
İslam âlimlerinin büyüklerinden ve evliyanın baş tacı olan İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: “İslâmın bu beş temelini, bir kimse hakkı ile yaparsa, Cehennemden kurtulması kuvvetle umulur. Bu beş şarttan en mühimi, namazdır ki, dinin direğidir. Bütün ibadetleri kendinde toplamıştır. Namaz İslamın beşte bir parçası ise de, bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur.
Namaza dururken,(Allahü Ekber)demek,(Allahü teâlânın, hiçbir mahlukun ibadetine muhtaçolmadığını, her bakımdan hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, insanların namazlarının, ona faydası olmıyacağını)bildirmektedir. Namaz içindeki tekbirler ise,(Allahü teâlâya karşı yakışır bir ibadet yapmaya, liyakat ve gücümüz olmadığınıgösterir. Rükudaki tesbihlerde de bu mana bulunduğu için, rükudan sonra, tekbir emrolunmadı. Halbuki secde tesbihlerinden sonra emrolundu. Çünküsecde tevazu ve aşağılığın en ziyadesi ve zillet ve küçüklüğün son derecesi olduğundan, bunu yapınca, hakkıyla, tam ibadet etmiş sanılır. Bu düşünceden korunmak için, secdelerde yatıp kalkarken,tekbîrsöylemek sünnet olduğu gibi, secde tesbihlerinde(a’lâ)demek emrolundu.
Namaz kılan bir kimse, Rabbine yalvarmakta ve O’nun büyüklüğünü ve Ondan başka her şeyin, hiç olduğunu görmektedir. Bunun için, namazda korku, dehşet, ürkmek hâsıl olacağından, teselli ve rahat bulması için, namazın sonunda,iki defa selamvermesi emir buyuruldu.
Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifte, (Farz namazdan sonra 33 tesbîh, 33 tahmid, 33 tekbîr ve bir de tehlil)emretmiştir. Bunun sebebi, namazdaki kusurlartesbihile örtülür. Lâyık olan, tam ibâdet yapılamadığı bildirilir.(Tahmid)ile, namaz kılmakla şereflenmenin, O’nun yardımı ile olduğu bilinerek, bu büyük nimete şükredilir, hamdedilir.(Tekbir)ederek de, Ondan başka ibâdete lâyık kimse olmadığı bildirilir.
Dünyada insanın Allahü teâlâya en yakın bulunduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Dünyadaki bütün ibâdetler insanı namaz kılabilecek bir hâle getirmek içindir.
Namâz vardır ki, kırık kalpleri zevkle doldurur. Namaz vardır ki, günahları yok eder. İnsanı kötülükden korur. Hadîs-i şerîfde,(Namaz, kalbimin neş’esi ve sevinç kaynağıdır) buyuruldu. Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet verir. Namaz, ruhun gıdasıdır. Namaz, kalbin şifasıdır."
Hülasa namazlarımızı kılmaya çok dikkat etmeli, bir namazı kaçırmamaya çok gayret göstermeliyiz. “Namazı zayi eden, kaçıran başka din işlerini de kaçırır.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmalı fakat esiri olmamalı

Teknolojiyilüzumsuz, boş, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerde kullanmak suretiyle kıymetli ömür sermayesini zayi etmemeli.   Büyük emekler ve ...

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki nimet

Resulullah efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki:"İnsanların kıymetlerini bilmedikleri iki nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir."   ...

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.   İsraf, fert, aile ve toplum ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı