Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Yurt dışından gelen ibretlik bir mektup!..

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-11-30 / Hit: 206

“Efendim, ben bir medresede talebeyim. Burada câmide hocanın biri vaaz veriyor. Dinledim, hep Vehhâbî kitaplarından anlatıyor..."

 
Bugünün takvim yaprağınabakarsanız"Türbe ve Tekkelerin Kapatılması Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih" diye yazar... (30 Kasım 1925) Evvela "türbe" nedir, bir nebze ondan bahsedelim...
Türbe, oda demektir. Türbe, ölüye tapınmak için yapılmaz. Ona sevgi ve saygı göstermek ve okumaya, dua etmeye gelenleri yağmurdan, güneşten korumak için yapılmaktadır. (Keşf-ün-nur)
Bazı kimselerin "Cahillerin Peygamberi ve evliyayı -hâşâ- yaratıcı sanmalarından korktuğumuz için, türbeleri kapatıyoruz, yıkıyoruz" sözü küfürdür. Zamanında Firavun da böyle söylemişti. "Fesat çıkarıyor" diyerek, Musa aleyhisselamı öldürmeye kalkışmıştı. Allahü teâlâ Peygamberini ve evliyasını seviyor. Onların istediklerini yaratıyor. Onlar ise, Allahü teâlâya ve Peygambere ve evliyaya ve bütün Müslümanlara suizan ediyorlar. Müslümanlara suizan etmek haramdır. Peygamberler ve evliyalar, diri iken de, ölü iken de bir şey yaratamazlar. Allahü teâlânın yaratmasına sebep olurlar..."
***
Büyük İslâm âlimi Hüseyin Hilmi Işık "kuddîse sirrûh" bir sohbetinde buyuruyorki:
Sierra Leone Cumhuriyetinden, bir çocuktan mektupgeldi. Şunları yazmış bize: “Efendim, ben bir medresede talebeyim. Burada câmide hocanın biri vaaz veriyor. Dinledim, hep Vehhâbî kitaplarından anlatıyor. Mesela 'Ölülere gidip, mezar başında duâ eden kâfir olur'diyor. Bunları dinleyince ben dayanamadım. 'Hocam, asıl sizin bu sözlerinizi kabul eden kâfir olur'dedim... Sizin 'İmân ve İslâm' adlı kitâbınız vardı bende. Kaldırdım elimle. 'İşte, bu kitapta yazıyor'dedim. Ooo, kıyâmeti kopardı, asabileşti,dersi bıraktı. 'Ver o kitabı bakayım!'dedi.Götürdüm, verdim... Hoca bir işâret etse, beni boğarlar, öldürürler.Çünkü müşrik diyorlar bana...Ben, hemen çıkıp evime gittim... Sabahleyin erkenden, bizim kapı çalındı. Pencereden baktım ki, kapıda o hoca efendi. 'Artık bu beni öldürtecek talebelerine'dedim. Gittim, kapıyı açtım. Elinde İmân ve İslâmkitabı.Bana'Sabaha kadar bu kitabı okudum. Allah senden râzı olsun evladım. Ben bunları bilmiyordum'dedi. Boynuma sarıldı. 'Hakkını helal et, şimdiden sonra vaazlarımda hep bu kitaptan anlatacağım'dedi..."
Gelen bir mektuptada; “Bir yerde Hakîkat Kitâbevi’nin kitâbını okudum. Çok hoşuma gitti. Hep büyüklerin yazıları. Tam Selef-i sâlihînin kitaplarına uygun, onun için hayrân kaldım” diyor.Sebebini de söylüyor. “Çünküİslâm âlimlerinin sözlerine, kitaplarına uygundur sizin kitaplarınız. Onun için çok kıymetlidir” diyor... "Afrika’dan, Asya’dan, dünyanın her tarafından gelen böyle mektupları okuyunca kalbim ferahlıyor kardeşim..."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Sütten beyaz, baldan tatlı suyu olan nehir...

"Cennette bir nehir vardır. Ona 'Receb' denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutana Allahü teâlâ kıyâmet günü o nehirden su verir.&q...

Her şey ahirette meydana çıkacak...

Cömertlik, vermek değildir. Cömertlik, Allah için vermektir. Enver Ağabey, bizler senin hem cömertliğine hem de îsar sahibi olduğuna şahitlik ederiz...   Bu...

Ehl-i sünnet itikadının esasları

“Allahü teâlâ birdir, kadîm olan zatı ile vardır. Ondan başka her şey, Onun var etmesi ile sonradan var olmuştur. Sonunda yine yok olacaklardır..."   B...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı