Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Buğday al ve onu biriktir"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-11-12 / Hit: 328

Seyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin Şeyh Rekin adında çok sevdiği biri vardı ki, buğday ticareti yapardı.
Büyük velî onu çağırıp;
“Ey Rekin! Bana ilham oldu ki; yakın zamanda bu diyârda büyük bir ‘kıtlık’ olacak”buyurdu.
Ve ekledi:
“Sen şimdi bol miktarda buğday alıp biriktir. O ‘kıtlıkta’ insanlara ucuza satıp hayır duâlarını alırsın.”
“Peki efendim” dedi.
Ve yaptı bu dediğini.
Derken müthiş bir “kıtlık” baş gösterdi memlekette. Hocasının buyurduğu gibi biriktirdiği o buğdayı millete ucuz satıp, çok duâ aldı.
Sonra da hacca gitmeye niyet etti ve izin istedi bu büyük zâttan.
Büyük velî;
“Pekâlâ, git”buyurdu.
Çıkarken, duvarda asılıbir abayani hırka gördü.
Büyük velî sordu:
“Onu çok mu sevdin?”
“Evet efendim. Onu dayanıma alabilir miyim?”
“Al, ama kaybetme.”
“İnşallah kaybetmem efendim.”
“Pekâlâ, al öyleyse.”
Şeyh Rekin, abayı alıp çıktı.
Ama hac dönüşü kaybetti onu.
Perişan vaziyette döndü ve Ahmed Bedevî hazretlerinin yanına geldi.
Fakat o da ne?!..
Aynı “hırka”, aynı yerde asılıydı.
Büyük velî sordu:
“Abayı görünce hayret mi ettin?”
“Evet hocam, ben onu kaybetmiştim.”
“Sen kaybettin, biz bulduk”buyurdu.
Ve tekrar hediye etti kendisine...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı