Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Yağmur yağana kadar

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-11-02 / Hit: 308

Hindistan evliyâsının büyüklerden olanAbdullah-ı Dehlevîhazretleri zamânında, bir ara “kıtlık” olmuştu Delhi'de...
İnsanlar sıkıntı çekiyordu.
Bu zât da üzülüyordu.
Zîra çok merhametliydi…
Bir gün kendi, mescidinavlusuna çıktı.
Kızgın güneş altındauzun müddet oturdu.
Sonra el kaldırıp;
“Yâ İlâhî!.. Bu âciz kul, yağmur yağıncaya kadar buradan gitmemeye karar verdim”dedi.
Yalvardı Rabbine.
Sonra kuvvetli bir“yağmur” başladı.
Nehirler gibi “su” boşaldı gökten.
Zîra Onlar; Allah'ın nazlı kullarıdır.
O zâtların hürmetineyağaryağmur, kar.
Onların hatırına kalplere feyiz akar.
Resûlullah’tan gelen feyiz ve nurlar, onların kalplerinden herkese vâsıl olur.
● ● ●
Bir gün de bazı sevdikleri;
“Zikir nedir efendim?”diye sordular
Onlara cevâben;
“Zikir, İslâmiyete uymaktır”buyurdu.
Anlayamadılar.
Bunu fark edip;
“Yâni İslâmiyete tam uyan bir kimsenin her hareketi, 'zikir’dir. Eğer böyle değilse, eline tesbîh alıp da binlerce defâ, 'Allah, Allah, Allah'dese de, aslâ zikretmiş sayılmaz”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı