Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Ne zengin adam!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-10-23 / Hit: 262

Evliyânın büyüklerindenEbülleys-i Semerkandîhazretleri, bir gün sevdiklerine;
“İbâdetlerini riyâ ile, gösteriş için yapanların hâli şu kimseye benzer ki, kesesini ‘çakıl taşlarıyla’ doldurmuş. Herkes onun için ‘ne zengin adam’ derler. Ama onlarla bir şey alacak olsa, kimse ona bir kuruşluk mal bile vermez”buyurdu.
Ve ilâve etti:
“İbâdet yapmakta da hâlis niyet yoksa, Allahü teâlâ o amellere hiç değer vermez.”
● ● ●
Bir gün de şunu anlattı:
Vaktiyle birkaç kişi kabristana gidip"Bir duâ edelim de ölülerden biri dirilip, bize ölüm ve âhiretten haber versin. Biz de ona göre bir hazırlık yapalım"dediler.
Ve birlikte duâ ettiler.
Hak teâlânın izniyle,bir mevtâ dirilip kalktı.
Ve derhâl dile gelip;
“Ey insanlar! Şu mezarda doksan senedir yatıyorum. Ama hâlâ ölümün acısını unutamadım! Yâni ölüyormuşum gibi, o acıyı her an hissediyorum. Ömrümüzü boş şeylerle harcamışız. Bâri siz öyle yapmayın, yoksa siz de bizim gibi çok pişmânlık çekersiniz”diye seslendi.
● ● ●
Bir gün de bu zâta;
“Müslümanlık kısaca nedir efendim?”diye sordular.
Cevâben;
“Allahü teâlânın emir ve yasaklarına hürmetli olmak, saygı göstermek ve Onun mahlûklarına merhamet etmek, onlara acımaktır”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı